Platforma online de depunere a candidaturilor devine disponibilă pentru finaliști, Oravița, Ploiești și Vaslui, începând cu 15 iulie! 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru Runda II, finală este 31 august 2022, ora 16.59.

 

Documentația completă se depune în format electronic prin platforma de candidatură online disponibilă la adresa http://selectie.capitalatineretului.ro. Candidații vor folosi credențialele pentru utilizatorii creați în Runda I.

Secretariatul competiției va notifica toți candidații despre primirea și eligibilitatea documentației depuse din partea candidaților până la data de 2 septembrie 2022, ora 16.59.

 

PREZENTARE ÎN FAȚA JURIULUI

Candidații vor avea oportunitatea de a-și prezenta candidaturile și personal în fața juriului. Această prezentare va avea loc într-o sesiune închisă în perioada 16/17 septembrie 2022 la Cluj-Napoca. Data și programarea exactă vor fi comunicate candidaților în timp util.

Condițiile de organizare pot suferi modificări în contextul evoluției pandemiei COVID-19 și a unor măsuri specifice în vigoare pentru gestionarea pandemiei în România. Orice modificare a calendarului va fi anunțată pe pagina web: www.capitalatineretului.ro.

 

Prezentarea fiecărui oraș va avea următorul format:

o   prezentare de maxim 30 de minute;

o   sesiune de întrebări și răspunsuri de maxim 30 de minute.

Fiecare candidat va avea posibilitatea de a fi reprezentat în fața juriului de o delegație de maximum 5 persoane. Se recomandă prezența cel puțin al unui tânăr și al unui reprezentant al autorității locale în delegația formată în acest scop.

 

EVALUAREA CANDIDATURILOR ȘI SELECTAREA ORAȘELOR FINALISTE PENTRU RUNDA A II-A

Juriul format pentru selecția candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din România va puncta, în runda II, pe baza următoarelor criterii specifice:

 • motivația candidatului pentru a iniția și implementa un amplu program urban de tineret
 • cadrul existent la nivel de infrastructură, politici, strategii și alte elemente ale ecosistemului de tineret;
 • calitatea și coerența programului, coerența misiunii, obiectivelor, priorităților și a evenimentelor, proiectelor propuse a fi parte a programului;
 • capacitatea măsurilor și structurilor de management de a implementa programul propus, prezența principiului de co-management al sectorului public și cel de tineret și viziunea asupra modului de implicare a tinerilor în întregul ciclu al programului ca și co-creatori ai acestuia;
 • dimensiunea națională și regională a programului precum și accesul unor entități externe la program;
 • viziune clară despre modul de comunicare a programului cu focus pe dezvoltarea audienței și atragerea unor categorii noi de public, coerența identității vizuale cu conceptul și programul propus:
 • coerența măsurilor planificate pentru pregătirea programului;
 • potențialul programului de a atinge rezultatele scontate și măsura în care rezultatele servesc obiectivele programului Capitala Tineretului din România în general;
 • viziunea pe termen lung asupra dezvoltării orașului prin tineri precum și sustenabilitatea pe termen lung a unor rezultate;
 • capacitatea de atragere, organizare și management a resurselor pentru susținerea financiară a implementării programului propus;
 • coerența și realismul bugetului propus.

 

Evaluarea va fi realizată pe baza următoarelor aspecte:

 

 •          documentația de candidatură din cadrul rundei a II-a și anexele la aceasta;
 •          prezentarea personală în fața juriului cu ocazia reuniunii acestuia;
 •          răspunsurile primite în cadrul reuniunii juriului pe baza întrebărilor formulate de membrii acestuia.

Mai multe detalii găsiți aici!

keyboard_arrow_up