APEL

 

pentru depunerea candidaturilor în vederea dobândirii titlului „Capitala Tineretului din România” pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024

 

Runda 1 – concepte și scrisori de interes

 

TERMEN LIMITĂ: 2 iunie 2022, ora 16.59

 

 

DE CE „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA”?

 

Programul „Capitala Tineretului din România” urmărește crearea unor zone urbane ale României care oferă oportunități adaptate dinamic la nevoile unei stări de bine generalizate și satisfacții de viață crescute, perspectivele de viitor și implicarea activă a tinerilor în comunitate în contextul secolului XXI.

 

Programul urmărește atingerea acestei viziuni punând accent pe următoarele:

·         Starea de bine a tinerilor din punct de vedere fizic și mintal într-un spațiu urban potrivit, în context individual, micro-comunitar și colectiv;

·         Perspectivele de viitor ale tinerilor și a succesului lor în viață cu focus special pe cunoștințe, competențe și aptitudini, viitorul muncii și antreprenoriatul;

·         Acțiunea tinerilor prin implicare civică, participarea la luarea deciziilor și asumarea unui rol de leadership în societate;

·         Consolidarea ecosistemelor de tineret locale prin care actorii acestora servesc starea de bine, perspectivele de viitor și acțiunea tinerilor prin colaborare extinsă și co-management a unor procese.

 

Principalul instrument al programului este titlul Capitala Tineretului din România”, oferit anual unui oraș pe baza unei competiții de concepte ce prezintă  un program integrat de tineret care servește viziunea și punctele de reper cheie ale programului.

Programul „Capitala Tineretului din România” urmărește principii similare cu cele ale titlului de „Capitala Europeană a Tineretului”, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România. Acest titlu dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară de a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor.

Fiecare oraș care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta un program cadru tematic anual care vizează dezvoltarea urbană cu participarea directă tinerilor, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesioniste, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la co-crearea și dezvoltarea orașului. Încercând să stabilească noi modele, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversității urbane, conservând identitatea diversă a comunităților, dar promovând în același timp toleranța bazată pe comunicare și acțiune comunitară.

„Capitala Tineretului din România” poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.

Prin crearea unui program-cadru care vizează tineretul ca factor principal de dezvoltare urbană putem atrage atenția organelor decizionale la nivel local spre importanța incluziunii tinerilor, a comunității locale în procesul decizional, dar și să responsabilizăm și tinerii în a se implica activ în dezvoltarea societății în care trăiesc.

Vizibilitatea crescută a activităților de tineret, a inițiativelor societății civile și a programelor de voluntariat pe care o poate asigura un astfel de program va ajuta și la crearea de parteneriate regionale și implementarea proiectelor de dezvoltare bazate pe schimburi de bune practici. Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea comunității va duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune.

Mai mult, prin încurajarea guvernării transparente, a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către colaborarea intersectorială în orașele țării.

 

Programul „Capitala Tineretului din România” s-a născut ca o moștenire a programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului.

 

CINE GESTIONEAZĂ TITLUL „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA”?

 

Guvernanță

 

Pentru punerea în aplicare al programului, inițiatorii au creat Comisia de Guvernanță a titlului de Capitala Tineretului din România. Rolul acestei comisii este de a asigura managementul acestui titlu, inclusiv crearea și gestionarea cadrului metodologic, crearea premiselor pentru existența unui secretariat permanent, crearea unui juriu independent și crearea condițiilor pentru monitorizarea profesională a programelor prin care orașe românești implementează programe de tineret de anvergură sub egida acestui titlu.

 

Partenerii implicați în Guvernanță sunt:

 • Consiliul Tineretului din România, entitate reprezentativă a tineretului din România,
 • Federația Tinerilor din Cluj, entitate creată în contextul programului Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului,
 • Grupul PONT, grup de experți de tineret, inițiatorul măsurilor de pregătire a Capitalei Tineretului din România pe baza experienței candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015,
 • Banca Comercială Română, lider al sistemului bancar românesc.

 

Programul Capitala Tineretului din România se implementează în parteneriat cu Ministerului Tineretului și Sportului.

 

CARE AU FOST/SUNT ORAȘELE PURTĂTOARE ALE TITLULUI

PÂNĂ ÎN MOMENTUL LANSĂRII ACESTUI APEL?

 

Timișoara 2016-2017 (ediție pilot)

Programul orașului Timișoara se axează în jurul conceptului CHECK-OUTimișoara (Ce Caut: Timișoara). CHECK-OUTimișoara – grafie în limba engleză – este îndemnul Timișoara Capitala Tineretului în România adresat tinerilor, și anume: verifică, inspectează, cunoaște-ți orașul!, dar și: ieși din spațiile închise, în stradă sau în natură pentru a fi cu ceilalți tineri, pentru a interacționa și a produce rezultate pentru tine și pentru comunitate.

Ce Caut: Timișoara – grafie în limba română – este întrebarea pe care și-o pun tinerii timișoreni pentru a-și găsi identitatea și a stabili legătura necesară cu comunitatea și cu orașul lor. În acest an ne propunem ca prin activități specifice să oferim răspunsuri la această întrebare.

 

Bacău 2017-2018

COLOREAZĂ-ȚI GENERAȚIA reprezintă dorința orașului de a-i încuraja pe tineri în eforturile lor de a-și contura identitatea. Coordonatorii doresc ca prin implicarea lor, tinerii în comunitate prin intermediul proiectului „Bacău – Capitala Tineretului din România” să-i ajute să se descopere responsabili, activi și creativi pentru a schimba stereotipul de oraș Bacovian.

Venind în întâmpinarea lor cu un set de valori care stau la baza unei comunități sănătoase, coordonatorii se așteaptă ca fiecare pas parcurs în acest proiect să-și pună amprenta în viețile băcăuanilor și să genereze orașului o nouă imagine care să confirme faptul că în comunitatea locală există potențial și o puternică dorință de dezvoltare!

Preocupările tinerilor au creionat contextul celor cinci direcții în care fiecare se poate regăsi, provoca și mai ales dezvolta. Cultura, Educația, Mediul, Antreprenoriatul și Sportul, prin evenimentele specifice acestora, corespund nevoilor unei comunități cu spirit de inițiativă.

„Doar împreună vom colora orașul!”

 

Baia Mare 2018-2019

Misiunea pe care și-a asumat-o Baia Mare este aceea de a transforma Baia Mare în cel mai deschis şi prietenos oraş din România cu tinerii, prin susținerea inițiativelor tinerilor și a organizațiilor de tineret și transformarea în realitate a viziunii acestora privind procesul de dezvoltare comunitară.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș împreună cu municipalitatea Baia Mare propun programul #Uturn, dezvoltat pentru Baia Mare – Capitala Tineretului din România, care își propune să asigure infrastructura dedicată activităților de tineret și să creeze oportunități atractive pentru tineri, astfel încât aceștia să se implice activ, să își descopere propriul potențial și să contribuie la dezvoltarea comunității.

 

Iași 2019-2020

#rISeUP!, conceptul câștigător care a adus titlul la Iași, urmărește dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și inițiativele îndreptate către tineri să poată coaliza. Astfel eficiența și impactul lor asupra comunității vor fi sporite.

Acțiunile implementate sub umbrela conceptului câștigător doresc antrenarea mișcării de tineret, a organizațiilor de tineret și a întregii comunități ieșene într-un amplu proces de dezvoltare urbană. Toate proiectele care se vor derula sub umbrela conceptului #rISeUP! vizează crearea unui cadru unde domeniile de interes pentru tineri să devină relevante atât pentru partenerii din mediul instituțional, cât și pentru cei din mediul privat.

 

Constanța 2021-2022

Conceptul #ComeToSEAus, își propune să adune la aceeași masă tinerii constănțeni pentru a colabora și pentru a dezbate viitorul orașului în care trăiesc. În calitate de „Capitala Tineretului din România”, Constanța își dorește să valorifice potențialul orașului de a se dezvolta pe cât mai multe planuri. În plus, tinerii constănțeni aspiră să devină un vector al promovării tinerilor, inițiativelor acestora și totodată să le ofere posibilitatea de a se implica în procesele decizionale de la nivel local și de a avea o contribuție semnificativă la creionarea viitorului comunității locale.

 

Târgu Jiu 2023

Orașul Târgu-Jiu aduce în prim-plan conceptul #YouthURL (UnLearn, ReLearn, Learn), care are drept pilon central învățarea. Așadar, etapele de dezvățare, reînvățare și învățare, cuprind activități pentru tineri, dar nu numai, și sunt transpuse într-o serie de activități diverse, de la acțiuni de voluntariat, podcasturi, cursuri, consiliere, aplicații mobile, imnul tinerilor, cafenele publice până la competiții și crearea unor spații destinate tinerilor. Prioritățile programului #YouthURL sunt structurate pe 4 direcții de acțiune: stare de bine, acțiunea tinerilor, ecosistemul de tineret și perspectivele tinerilor.

 

CARE ESTE CALENDARUL ESTIMATIV PENTRU SELECȚIA ORAȘULUI CARE VA PURTA TITLUL DE „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA” (EDIȚIA 2023)?

 

Etapă

Perioadă (anul 2022)

Lansare apel / RUNDA I

15 februarie

Sesiune de depunere / RUNDA I

15 februarie – 2 iunie

(termen limită: luni, 2 iunie, ora 16.59)

Evaluare și publicare listă orașe finaliste

3 iunie – 3 iulie

(listă scurtă publicată luni, 4 iulie)

Lansare apel / RUNDA II

5 iulie

Sesiune de depunere / RUNDA II

5 iulie – 31 august

(termen limită: miercuri, 31 august, ora 16.59)

Reuniunea finală a juriului

16/17 septembrie

Decernarea titlului

17 septembrie

* Calendarul poate suferi modificări în contextul evoluției pandemiei COVID-19 și a unor măsuri specifice în vigoare pentru gestionarea stării de alertă în România. Orice modificare a calendarului va fi anunțată pe pagina web www.capitalatineretului.ro.

 

CARE SUNT CRITERIILE DE PARTICIPARE ÎN ACEASTĂ COMPETIȚIE?

 

Orice localitate de rangul 0, I, II sau III (municipii și orașe) din România (conform legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național) poate candida pentru acest titlu. Sectoarele capitalei României, respectiv Municipiul București (prin primăriile aferente), pot de asemenea să aplice pentru acest titlu.

Condițiile acceptării unei candidaturi sunt:

 • respectarea criteriului menționat anterior cu privire la unitatea administrativ-teritorială;
 • depunerea documentației de candidatură conform celor descrise în următoarea secțiune;
 • respectarea termenului limită stabilit prin acest apel.

 

FORMATUL CANDIDATURILOR DIN RUNDA I

 

Platforma online de depunere a candidaturilor devine disponibilă începând din data de 15 martie 2022. Formatul offline al formularului de candidatură poate fi accesat aici:

https://bit.ly/CTRO-Formular-R1

Pentru a depune o candidatură completă în prima rundă, un candidat trebuie să întocmească o documentație electronică având următoarele componente:

 • Formularul de candidatură completat online pe pagina web http://selectie.capitalatineretului.ro, care cuprinde următoarele secțiuni:
  • FIȘĂ TEHNICĂ de identificare a candidatului
  • MOTIVAȚIE
  • ISTORIC ȘI SITUAȚIA CURENTĂ
  • CONCEPTUL PROGRAMULUI PROPUS
  • CO-MANAGEMENT ȘI PARTICIPARE A TINERILOR
  • ALOCARE ȘI ATRAGERE RESURSE
 • Declarație de intenție, format .pdf scanat, cu privire la dorința municipalității de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și asumarea întocmirii unei candidaturi complete în cazul selectării pentru runda a II-a a finaliștilor (semnată de reprezentantul legal al municipalității);
 • Declarație de sprijin, format .pdf scanat, semnată de o structură locală de tineret (sau o coaliție ad-hoc de organizații de tineret formată în vederea sprijinirii candidaturii).

Toate documentele vor fi încărcate pe lângă formularul online tot pe pagina:
http://selectie.capitalatineretului.ro.

 

CARE ESTE TERMENUL LIMITĂ AL DEPUNERII CANDIDATURILOR DIN RUNDA I?

 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru runda I este 2 iunie 2022, ora 16.59. Documentația completă se depune în format electronic prin platforma de candidatură online de pe pagina http://selectie.capitalatineretului.ro.

Secretariatul competiției va notifica toți candidații despre primirea și eligibilitatea documentației depuse din partea candidaților până la data de 3 iunie 2022, ora 16.59.

 

EVALUAREA CANDIDATURILOR ȘI SELECTAREA ORAȘELOR FINALISTE

 

Juriul format pentru selecția candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din România își va lua decizia în prima rundă pe baza următoarelor criterii specifice:

 

 • motivația creării și depunerii candidaturii;
 • situația curentă, nivelul de dezvoltare al structurilor de tineret existente (nu se punctează starea de fapt, ci progresul din ultimele 24 luni);
 • coerența conceptului propus;
 • coerența obiectivelor în contextul conceptului propus și a obiectivelor urmărite de program precum și rezultatele ce doresc a fi atinse;
 • respectarea transparenței decizionale, a drepturilor omului și nediscriminarea pe bază de criterii de dizabilitate, gen, etnie, religie și orientare sexuală, precum și grija față impactul asupra mediului, prin program și prin activitatea generală a entităților implicate;
 • calitatea și coerența aspectelor de management, precum și a implementării principiului de co-management între sectorul public și sectorul de tineret local;
 • calitatea mecanismelor de participare a tinerilor prevăzute pentru implementarea programului;
 • claritate în analiza potențialului de a atrage surse variate de resurse financiare pentru programul de tineret;
 • nivelul de alocare financiară previzionată pentru anii 2023 și 2024 în contextul dobândirii titlului în relație cu conceptul de program propus.

 

CU CE STRATEGII ȘI POLITICI DE TINERET SE CORELEAZĂ PROGRAMUL?

 

Acest program dorește să genereze proiecte urbane de tineret ce se corelează de asemenea cu direcții urmărite la nivel național, european și mondial în domeniul tineretului. Lista documentelor strategice de referință este următoarea:

 (http://www.coe.int/t/dg4/youth/coe_youth/youth_participation_charter_EN.asp)

 

CINE DECIDE FINALIȘTII? CINE DECIDE ORAȘUL CÂȘTIGĂTOR?

 

Guvernanța Programului „Capitala Tineretului din România” a demarat formarea unui juriu independent care înglobează atât membri reprezentanți ai unor instituții publice cât și ai sectorului privat și ai celui neguvernamental.

În prima rundă, fiecare membru al juriului va evalua candidatura prin prisma criteriilor prezentate în acest apel. Pe baza evaluărilor vor fi anunțate un număr de minimum 2, maximum 3 orașe pentru a dezvolta o candidatură extinsă în a doua rundă a competiției.

Inițiatorii vor anunța finaliștii competiției pentru Capitala Tineretului din România 2024 în data de 4 iulie 2022 și vor publica Apelul pentru Runda II a competiției în 5 iulie 2022.

 

CARE SUNT BENEFICIILE ÎN URMA CÂȘTIGĂRII ACESTUI TITLU?

 

Orașul câștigător va beneficia de un premiu financiar în valoare de 50.000 euro din partea Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private și deținătorul său va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România.

Orașul câștigător are dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor, cel mai important eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al mișcării de tineret din România. De asemenea, câștigătorul va găzdui ediția din 2024 a Galei Tineretului din România.

 

CARE SUNT OBLIGAȚIILE ASUMATE PRIN ACESTUI TITLU?

 

Orașul câștigător va semna un acord de purtare a titlului și un acord de implementare. Acest acord va stipula atât condițiile de atragere a premiului câștigat, cât și obligațiile cu privire la monitorizarea indicatorilor stabiliți pentru program și raportarea intermediară și finală cu privire la activitățile și rezultatele programului implementat. Suplimentar, orașul câștigător își asumă sprijinirea organizării Summitului Tinerilor.

 

 

 

ALTE INFORMAȚII

Orice întrebări legate de procesul de candidatură și despre program în general pot fi trimise până la data de 26 mai 2022 la adresa de e-mail a programului,  haisavorbim@capitalatineretului.ro (în atenția lui András Farkas, coordonator strategic al programului Capitala Tineretului din România). Întrebările relevante pentru competiție pentru care s-au formulat răspunsuri individuale vor fi publicate și pe pagina www.capitalatineretului.ro până la data de 31 mai 2022.

keyboard_arrow_up