APEL 

pentru depunerea candidaturilor în vederea dobândirii titlului „Capitala Tineretului din România” pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026 

 

Runda 1 – concepte și scrisori de interes 

TERMEN LIMITĂ: 30 IUNIE 2024, ORA 16:59 

 

Apelul poate fi descărcat și de aici

 

 

DE CE „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA”? 

Programul „Capitala Tineretului din România” urmărește generarea unor zone urbane în care oportunitățile oferite să fie adaptate dinamic pentru a răspunde nevoilor generale legate de starea de bine și nivelul de satisfacție de viață, perspectivele de viitor și implicarea activă a tinerilor în comunitate în contextul secolului XXI. 

Programul urmărește atingerea acestei viziuni punând accent pe următoarele: 

 • Starea de bine a tinerilor din punct de vedere fizic și mintal într-un spațiu urban potrivit, în context individual, micro-comunitar și colectiv; 
 • Perspectivele de viitor ale tinerilor și a succesului lor în viață cu atenție specială pe cunoștințe, competențe și aptitudini, viitorul muncii și antreprenoriat; 
 • Acțiunea tinerilor prin implicare civică, participarea la luarea deciziilor și asumarea unui rol de leadership în societate; 

Consolidarea ecosistemelor de tineret locale prin care actorii acestora servesc starea de bine, perspectivele de viitor și acțiunea tinerilor prin colaborare extinsă și co-managementul unor procese. 

Principalul instrument al programului este titlul „Capitala Tineretului din România”, oferit anual unui oraș pe baza unei competiții de concepte ce prezintă un program integrat de tineret care servește viziunea și punctele de reper cheie ale programului. 

Programul „Capitala Tineretului din România” urmărește principii similare cu cele ale titlului de „Capitala Europeană a Tineretului”, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România. Acest titlu dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară pentru a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor. 

Fiecare oraș care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta un program cadru tematic anual care vizează dezvoltarea urbană cu participarea directă tinerilor, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesioniste, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la co-crearea și dezvoltarea orașului. Încercând să stabilească noi modele, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversității urbane, conservând identitatea diversă a comunităților, dar promovând în același timp toleranța bazată pe comunicare și acțiune comunitară. 

„Capitala Tineretului din România” poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor. 

Prin crearea unui program-cadru care vizează tineretul ca factor principal de dezvoltare urbană putem atrage atenția organelor decizionale la nivel local spre importanța incluziunii tinerilor, a comunității locale în procesul decizional, dar și să responsabilizăm tinerii în a se implica activ în dezvoltarea societății în care trăiesc. 

Vizibilitatea crescută a activităților de tineret, a inițiativelor societății civile și a programelor de voluntariat pe care o poate asigura un astfel de program va ajuta și la crearea de parteneriate regionale și implementarea proiectelor de dezvoltare bazate pe schimburi de bune practici. Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea comunității va duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune. 

Mai mult, prin încurajarea guvernării transparente, a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către colaborarea intersectorială în orașele țării. 

Programul „Capitala Tineretului din România” s-a născut ca o moștenire a programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. 

CINE GESTIONEAZĂ TITLUL „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA”? 

Guvernanță 

Pentru punerea în aplicare al programului, inițiatorii au creat Comisia de Guvernanță a titlului de Capitala Tineretului din România. Rolul acestei comisii este de a asigura managementul acestui titlu, inclusiv crearea și gestionarea cadrului metodologic, crearea premiselor pentru existența unui secretariat permanent, crearea unui juriu independent și crearea condițiilor pentru monitorizarea profesională a programelor prin care orașe românești implementează programe de tineret de anvergură sub egida acestui titlu. 

Partenerii implicați în Guvernanță sunt: 

 • Consiliul Tineretului din România, entitate reprezentativă a tineretului din România, 
 • Federația Tinerilor din Cluj, entitate ce asigură punerea în valoare a moștenirii programului Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului, 
 • Grupul PONT, grup de experți de tineret, inițiatorul măsurilor de pregătire a Capitalei Tineretului din România pe baza experienței candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015, 
 • Banca Comercială Română, lider al sistemului bancar românesc. 

Programul Capitala Tineretului din România se implementează în parteneriat cu Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. 

CARE AU FOST/SUNT ORAȘELE PURTĂTOARE ALE TITLULUI  PÂNĂ ÎN MOMENTUL LANSĂRII ACESTUI APEL? 

Timișoara 2016-2017 (ediție pilot) 

  Programul orașului Timișoara se axează în jurul conceptului CHECK-OUTimișoara (Ce Caut: Timișoara). CHECK-OUTimișoara – grafie în limba engleză – este îndemnul Timișoara Capitala Tineretului în România adresat tinerilor, și anume: verifică, inspectează, cunoaște-ți orașul!, dar și: ieși din spațiile închise, în stradă sau în natură pentru a fi cu ceilalți tineri, pentru a interacționa și a produce rezultate pentru tine și pentru comunitate. 

  Ce Caut: Timișoara – grafie în limba română – este întrebarea pe care și-o pun tinerii timișoreni pentru a-și găsi identitatea și a stabili legătura necesară cu comunitatea și cu orașul lor. În acest an ne propunem ca prin activități specifice să oferim răspunsuri la această întrebare. 

Bacău 2017-2018 

  COLOREAZĂ-ȚI GENERAȚIA reprezintă dorința orașului de a-i încuraja pe tineri în eforturile lor de a-și contura identitatea. Coordonatorii doresc ca prin implicarea lor, tinerii în comunitate prin intermediul proiectului „Bacău – Capitala Tineretului din România” să-i ajute să se descopere responsabili, activi și creativi pentru a schimba stereotipul de oraș Bacovian. 

  Venind în întâmpinarea lor cu un set de valori care stau la baza unei comunități sănătoase, coordonatorii se așteaptă ca fiecare pas parcurs în acest proiect să-și pună amprenta în viețile băcăuanilor și să genereze orașului o nouă imagine care să confirme faptul că în comunitatea locală există potențial și o puternică dorință de dezvoltare!  

  Preocupările tinerilor au creionat contextul celor cinci direcții în care fiecare se poate regăsi, provoca și mai ales dezvolta. Cultura, Educația, Mediul, Antreprenoriatul și Sportul, prin evenimentele specifice acestora, corespund nevoilor unei comunități cu spirit de inițiativă.  

„Doar împreună vom colora orașul!” 

Baia Mare 2018-2019 

  Misiunea pe care și-a asumat-o Baia Mare este aceea de a transforma Baia Mare în cel mai deschis și prietenos oraș din România cu tinerii, prin susținerea inițiativelor tinerilor și a organizațiilor de tineret și transformarea în realitate a viziunii acestora privind procesul de dezvoltare comunitară.  

  Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș împreună cu municipalitatea Baia Mare propun programul #Uturn, dezvoltat pentru Baia Mare – Capitala Tineretului din România, care își propune să asigure infrastructura dedicată activităților de tineret și să creeze oportunități atractive pentru tineri, astfel încât aceștia să se implice activ, să își descopere propriul potențial și să contribuie la dezvoltarea comunității. 

Iași 2019-2020 

  #rISeUP!, conceptul câștigător care a adus titlul la Iași, urmărește dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și inițiativele îndreptate către tineri să poată coaliza. Astfel eficiența și impactul lor asupra comunității vor fi sporite.  

  Acțiunile implementate sub umbrela conceptului câștigător doresc antrenarea mișcării de tineret, a organizațiilor de tineret și a întregii comunități ieșene într-un amplu proces de dezvoltare urbană. Toate proiectele care se vor derula sub umbrela conceptului #rISeUP! vizează crearea unui cadru unde domeniile de interes pentru tineri să devină relevante atât pentru partenerii din mediul instituțional, cât și pentru cei din mediul privat. 

Constanța 2021-2022 

  Conceptul #ComeToSEAus, își propune să adune la aceeași masă tinerii constănțeni pentru a colabora și pentru a dezbate viitorul orașului în care trăiesc. În calitate de „Capitala Tineretului din România”, Constanța își dorește să valorifice potențialul orașului de a se dezvolta pe cât mai multe planuri. În plus, tinerii constănțeni aspiră să devină un vector al promovării tinerilor, inițiativelor acestora și totodată să le ofere posibilitatea de a se implica în procesele decizionale de la nivel local și de a avea o contribuție semnificativă la creionarea viitorului comunității locale. 

Târgu Jiu 2023 

  Obiectivul programului este acela de a arăta puterea colaborării și de a  transforma Târgu-Jiu în 2023 într-un hub cu oportunități de dezvățare, reînvățare și învățare online și offline pentru tineri și membri din comunitate bazată pe capacitatea tinerilor, organizațiilor de tineret, a administrației publice și a mediului de afaceri de a lucra împreună în ipostaze complementare: beneficiari, parteneri și inițiatori. 

  Conceptul programului se numește 2023 YOUth URL pentru că va pune pe hartă, atât fizic, cât și digital (URL este o referință digitală, cu o semnificație puternică pentru tineri) orașul Târgu-Jiu ca referință pentru tineri în 2023. URL este despre Unlearn, Relearn și Learn – ne dezvățam, reînvățăm și învățăm lucruri noi pentru a tine pasul cu lumea in continua schimbare, pentru a ne dezvolta reziliența, atât de necesară în contextul în care 2020-2021 ne-a arătat ca imprevizibilul este o constantă în viața noastră, iar învățarea este singura modalitate de a regăsi echilibrul.   

Ploiești 2024 

„Ploiești, Let's PLAY!” 

  Sloganul programului este unul ludic la prima vedere, dar suficient de inteligent încât să te facă să îl întorci pe toate părțile și care să-ți permită să îl incluzi în proiectele tale, fiind un acronim foarte bine ancorat în ecosistemul de tineret. Obiectivul general al programului Ploiești #LetsPLAY este creșterea capacității Municipiului Ploiești de a oferi #ÎMPREUNĂ oportunități tinerilor, în vederea dezvoltării și a implicării active în viața socială.

  Programul „Ploieşti, Let's PLAY" (Partnership. Lifelong-Learning. Advocacy. YOUth) este structurat pe patru direcţii de acţiune: crearea contextului de stare de bine, acţiunea tinerilor în comunitate, consolidarea ecosistemului de tineret şi crearea de perspective pentru tineri. Prin acest program dorim să avem o abordare complexă, dar adaptată și atrăgătoare pentru tineri, asupra conceptelor care au dat naștere acronimului PLAY - Partnership. Lifelong-Learning. Advocacy. YOUth. Conceptul este transpus în activități pragmatice care vor duce la îndeplinirea celor 11 obiective europene pentru tineret, abordând 7 domenii de interes: Particpare&Democrație, Antreprenoriat &Digital, Educație & Mobilitate Europeană, Sănătate, bunăstare și sport, Verde-mediu, Cultură și Social-ocuparea forței de muncă și incluziune. Astfel, se propune un cadru amplu și adaptabil, care să răspundă nevoilor și aspirațiilor tinerei generații. 

  Programul „Ploiești, Let`s PLAY!” are ca principal scop ca pe parcursul anului 2024 să valorifice la maxim potențialul tinerilor ploieșteni, atât prin susținerea de evenimente noi, dar și a celor cu tradiție. În același timp se dorește adoptarea de politici publice locale pentru sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor. #ÎMPREUNĂ #LetsPLAY

 

CARE ESTE CALENDARUL ESTIMATIV PENTRU SELECȚIA ORAȘULUI CE VA PURTA TITLUL DE „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA” (EDIȚIA 2026)? 

Etapă 

Perioadă (anul 2024) 

Lansare apel / RUNDA I 

21 martie 2024 

Sesiune de depunere / RUNDA I 

21 martie 30 iunie 2024 

(termen limită: luni, 30 iunie 2024, ora 16:59) 

Evaluare și publicare listă orașe finaliste 

01 iulie 30 iulie 2024 

(lista finaliștilor publicată marți, 31 iulie 2024) 

Lansare apel / RUNDA II 

01 august 2024 

Sesiune de depunere / RUNDA II 

01 august 30 septembrie 2024 

(termen limită: luni, 30 septembrie 2024, ora 16:59) 

Evaluarea candidaturilor finaliste scrise 

01 octombrie – 16 octombrie 2024 

* Calendarul poate suferi modificări. Orice modificare a calendarului va fi anunțată pe pagina web www.capitalatineretului.ro. 

CARE SUNT CRITERIILE DE PARTICIPARE ÎN ACEASTĂ COMPETIȚIE? 

Orice localitate de rangul 0, I, II sau III (municipii și orașe) din România (conform legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național) poate candida pentru acest titlu. Sectoarele capitalei României, respectiv Municipiul București (prin primăriile aferente), pot de asemenea să aplice pentru acest titlu. 

Condiția acceptării unei candidaturi în Runda I este: 

 • respectarea criteriului menționat anterior cu privire la unitatea administrativ-teritorială, 
 • depunerea documentației de candidatură conform celor descrise în următoarea secțiune, 
 • respectarea termenului limită stabilit prin acest apel. 

CINE JURIZEAZĂ COMPETIȚIA PENTRU EDIȚIA 2025? 

Juriul este format din 27 de persoane, personalități ce provin din sectorul public, privat și neguvernamental, persoane cu experiență în domeniul tineretului atât la nivel local și regional cât și la nivel național și european. 

Membrii juriului sunt:

 • Alexia Ardereanu - Coordonator Comunicare, Târgu Jiu - Capitala Tineretului din România 2023
 • Iulia Botar - Director CSR & Comunicare, GRF+
 • Julien Chiappone-Lucchesi - Director, Institut Français de Roumanie à Bucarest și Președintele EUNIC Romania 
 • Ovidiu Cîmpean - Secretar de Stat, Ministerul Investiților și Proiectelor Europene 
 • Andrei Coșuleanu - Fondator și președinte, Act for Tomorrow
 • Brian Cristian - Deputat în Comisia pentru Tineret și Sport   
 • Bogdan Crișan - Președinte, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș FITT Timisoara
 • Mihai Dragoș - Vicepreședinte, Consiliul Economic și Social 
 • Tana Foarfă - Director, Europuls - Centrul de Expertiza Europeana
 • Ovidiu Gherasim - Manager Activități, Vaslui Capitala Tineretului din România 2025
 • Mihaela Gîrleanu - Director Executiv, Organizația Națională Cercetașii României
 • Bianca Ivan - Președinte, Consiliul Național al Elevilor 
 • Robert Kristof - Fondator, Neverbots
 • Simona Musteață - Coordonator, Europe Goes Local Romania
 • Victor Negrescu - Vicepreședinte, Comisia pentru Educația, Cultură, Tineret, Sport și Media din Parlamentul European 
 • Raluca Negulescu-Balaci - Director Executiv, UiPath Foundation 
 • Corina Pintea - Director Executiv, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat 
 • Andrei Popescu - Facilitator și Consultant în Domeniul Tineretului 
 • Daniel Popescu - Creator și Conector în Artă, Tehnologie și Educație
 • Andreea Scrioșteanu - Membru al Board-ului, Forumul European de Tineret 
 • Ionuț Sibian - Director Executiv, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
 • Dóra Szilágyi - Vicepreședinte Youth of the European People’s Party și Președinte, MIÉRT
 • Adina Marina Șerban - Membru, Pool of European Youth Researchers, Consiliul Europei și Director de Programe, Fundația pentru Copii Ronald McDonald
 • Mihaela Tătaru - Co-manager, Ploiești Capitala Tineretului din România 2024
 • Ștefan Teișanu - Director Executiv, Centrul Cultural Clujean
 • Oana Țînțar - Președinte, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România 
 • Diana Vaida - Lucrător de Tineret, Președinte, Asociația DEIS 

FORMATUL CANDIDATURILOR DIN RUNDA I

Platforma online de depunere a candidaturilor este disponibilă începând din data de 15 aprilie 2024. Formatul offline al formularului de candidatură poate fi accesat aici: 

https://capitalatineretului.ro/uploads/CTRO_Formular2026_R1_Model.docx

Pentru a depune o candidatură completă în prima rundă, un candidat trebuie să întocmească o documentație electronică având următoarele componente: 

 • Formularul de candidatură completat online pe pagina web https://selectie.capitalatineretului.ro, care cuprinde următoarele secțiuni:  

A. FIȘĂ TEHNICĂ de identificare a candidatului 

B. CONCEPTUL CANDIDATURII 

B1. MOTIVAȚIE  

B2. SITUAȚIA CURENTĂ  

B3. CONCEPTUL PROGRAMULUI PROPUS  

B4. CO-MANAGEMENT ȘI PARTICIPARE A TINERILOR  

B5. ALOCARE ȘI ATRAGERE RESURSE  

C. ANEXE 

C1. Declarație de intenție, format .pdf scanat, cu privire la dorința municipalității de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și asumarea întocmirii unei candidaturi complete în cazul selectării pentru runda a II-a a finaliștilor (semnată de reprezentantul legal al municipalității), 

C2. Declarație de sprijin, format .pdf scanat, semnată de o structură locală de tineret (sau o coaliție ad-hoc de organizații de tineret formată în vederea sprijinirii candidaturii). 

Toate documentele vor fi încărcate pe lângă formularul online tot pe pagina: https://selectie.capitalatineretului.ro.

CARE E TERMENUL LIMITĂ AL DEPUNERII CANDIDATURILOR DIN RUNDA I? 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru runda I este 30 iunie 2024, ora 16:59. Documentația completă se depune în format electronic prin platforma de candidatură online de pe pagina https://selectie.capitalatineretului.ro. 

Secretariatul competiției va notifica toți candidații despre primirea și eligibilitatea documentației depuse din partea candidaților până la data de 01 iulie 2024, ora 16:59. 

EVALUAREA CANDIDATURILOR ȘI SELECTAREA ORAȘELOR FINALISTE  

Juriul format pentru selecția candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din România își va lua decizia în prima rundă pe baza următoarelor criterii specifice: 

 • motivația creării și depunerii candidaturii; 
 • situația curentă, nivelul de dezvoltare al structurilor de tineret existente (nu se punctează starea de fapt, ci progresul din ultimele 24 luni); 
 • coerența conceptului propus; 
 • coerența obiectivelor în contextul conceptului propus și a obiectivelor urmărite de program precum și rezultatele ce doresc a fi atinse; 
 • respectarea transparenței decizionale, a drepturilor omului și nediscriminarea pe bază de criterii de dizabilitate, gen, etnie, religie și orientare sexuală, precum și grija față impactul asupra mediului, prin program și prin activitatea generală a entităților implicate; 
 • calitatea și coerența aspectelor de management, precum și a implementării principiului de co-management între sectorul public și sectorul de tineret local; 
 • calitatea mecanismelor de participare a tinerilor prevăzute pentru implementarea programului; 
 • claritate în analiza potențialului de a atrage surse variate de resurse financiare pentru programul de tineret; 
 • nivelul de alocare financiară previzionată pentru anii 2024 și 2025 în contextul dobândirii titlului în relație cu conceptul de program propus. 

CU CE STRATEGII ȘI POLITICI DE TINERET SE CORELEAZĂ PROGRAMUL? 

Acest program dorește să genereze proiecte urbane de tineret ce se corelează de asemenea cu direcții urmărite la nivel național, european și mondial în domeniul tineretului. Lista documentelor strategice de referință este următoarea: 

Acest program dorește să genereze proiecte urbane de tineret ce se corelează de asemenea cu direcții urmărite la nivel național, european și mondial în domeniul tineretului. Lista documentelor strategice de referință este următoarea: 

 • Strategia Europeană de Tineret 2019-2027 - traducere în lb. română (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN, începând cu pagina 3) 
 • Obiectivele Europene de Tineret, anexă a Strategiei - traducere în lb. română (http://ctr.ro/european-youth-goals/)  
 • Consiliul Europei: The Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life (http://www.coe.int/t/dg4/youth/coe_youth/youth_participation_charter_EN.asp) 
 • World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond (http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1995/eres1995-64.htm) 
 • The impact of the Covid-19 pandemic on the mental health of young people (https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/publications/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-mental-health-of-young-people)  

CINE DECIDE FINALIȘTII? CINE DECIDE ORAȘUL CÂȘTIGĂTOR? 

Guvernanța Programului „Capitala Tineretului din România” a demarat formarea unui juriu independent care înglobează atât membri reprezentanți ai unor instituții publice cât și ai sectorului privat și ai celui neguvernamental. 

În prima rundă, fiecare membru al juriului va evalua candidatura prin prisma criteriilor prezentate în acest apel. Pe baza evaluărilor vor fi anunțate un număr de minimum 2, maximum 3 orașe pentru a dezvolta o candidatură extinsă în a doua rundă a competiției. 

Inițiatorii vor anunța finaliștii competiției pentru Capitala Tineretului din România 2026 în data de 31 iulie 2024 și vor publica Apelul pentru Runda II ziua următoare. 

CARE SUNT BENEFICIILE ÎN URMA CÂȘTIGĂRII ACESTUI TITLU? 

Orașul câștigător va beneficia de un premiu financiar în valoare de 50.000 euro din partea Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private și deținătorul său va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România. 

Orașul câștigător are dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor, cel mai important eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al mișcării de tineret din România. De asemenea, câștigătorul va găzdui ediția din 2026 a Galei Tineretului din România. 

CARE SUNT OBLIGAȚIILE ASUMATE PRIN ACESTUI TITLU? 

Orașul câștigător va semna un acord de purtare a titlului și un acord de implementare. Acest acord va stipula atât condițiile de atragere a premiului câștigat, cât și obligațiile cu privire la monitorizarea indicatorilor stabiliți pentru program și raportarea intermediară și finală cu privire la activitățile și rezultatele programului implementat. Suplimentar, orașul câștigător își asumă sprijinirea organizării Summitului Tinerilor. 

UNDE SE POT ADRESA ÎNTREBĂRI LEGATE DE ACEST APEL? 

Orice întrebări legate de procesul de candidatură și despre program în general pot fi trimise până la data de 15 iunie 2024 la adresa de e-mail a programului,  haisavorbim@capitalatineretului.ro (în atenția lui András Farkas, director strategic al programului Capitala Tineretului din România). Întrebările relevante pentru competiție pentru care s-au formulat răspunsuri individuale vor fi publicate și pe pagina www.capitalatineretului.ro până la data de  20 iunie 2024. 

keyboard_arrow_up