Sumar Conferința Capitalele Tineretului 2018

Data de 28 septembrie marchează un moment important pentru programul național Capitala Tineretului din România, reunind la Cluj, în incinta cinematografului Dacia, reprezentanți ai autorităților publice locale din Cluj și din teritoriu, organizații neguvernamentale, grupuri de inițiativă și persoane publice din România și de peste hotare.

Alături de entitățile care formează Guvernanța pentru programul național Capitala Tineretului din România – Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR) și de invitații care au animat cele patru paneluri ale Conferinței, evenimentul s-a bucurat de prezența a aproximativ 100 de tineri. Participanții și-au manifestat interesul și dorința de a se implica activ în programe de tineret care să atragă investiții publice și private pentru proiecte dedicate dezvoltării orașelor din care provin.

În rândul participanților s-au regăsit și reprezentanții orașelor finaliste din competiția Capitala Tineretului din România, 2019-2020: Iași, Brașov și Roman.

Prima parte a evenimentului a fost dedicată cuvântului de bun venit. Mesajele transmise au întărit intențiile organizatorilor de a conecta organizațiile de tineret cu omologii din țară și de peste hotare și, în special, cu reprezentanții instituțiilor publice și private, reconfirmând, totodată, importanța evenimentului și importanța implicării mișcării de tineret în procesele decizionale, atât la la nivel statal, cât și la nivel european.

Momentul de deschidere al Conferinței a fost prezidat de Tudor Ogner – Președinte al Federației Tinerilor din Cluj, în calitate de maestru de ceremonii. Împreună cu Tudor, András Farkas, Grupul PONT – Secretar General al Guvernanței pentru Capitala Tineretului din România, Nicoleta Deliu,BCR –  Director al Departamentului Comunicare Corporatistă și Afaceri Comunitare, Mihai Dragoș – Președinte al Consiliului Tineretului din România și Ștefan Teișanu, Directorul Executiv al Centrului Cultural Clujean au adresat mesaje de bun venit către auditoriu și au transmis, în același timp, un mesaj de încredere menit să acționeze ca un apel la implicare.

Pentru început, Tudor Ogner a salutat audiența și rețeaua Capitalelor Europene ale Tineretului, deschizând dezbaterile ce au avut drept tematică rolul tinerilor în dezvoltarea urbană în orașele din România și a programelor de tineret derulate în prezent, a căror scop este să aducă o serie de schimbări relevante în comunitățile care fac obiectul întrunirii.

În continuarea antevorbitorului său, András Farkas a punctat aspecte importante ale mecanismelor de dezvoltare comunitară prin implicarea tinerilor în structuri și proiecte care pot schimba modul în care aceștia se raportează la societatea în care trăiesc și a vorbit despre drepturile tinerilor în contextul apartenenței României la Uniunea Europeană. Mesajul transmis de Farkas a fost clar și concis, acesta afirmând că Lucrătorul de tineret trebuie să existe și că dezvoltarea se construiește pe un sistem piramidal (de jos în sus). În ultimii ani, populația localităților din mediul urban – atât autoritățile locale, cât și membrii comunității – conștientizează că dezvoltarea orașului începe cu tinerii. Foarte important este ca Centrele de Tineret – pentru a căpăta credibilitate – să aibă o direcție clar definită și poate și mai important ar fi ca atenția acestor organizații să fie îndreptată către metodele prin care se pot atrage finanțări. Cu toate acestea, deși este un factor important, finanțarea nu este definitorie pentru aportul tinerilor în societate.

Nicoleta Deliu a preluat podiumul pentru a transmite mesajul BCR – membru fondator al Programului și sponsor principal – pornind de la un sentiment personal: „Cred în tineri, cred în voi! BCR susține tinerii, susține programul Capitala Tineretului din România, pentru că noi credem în tineri. Tinerii sunt viitorii clienți care vor ajuta BCR să continue să fie un business sustenabil.” Alături de mesajul BCR, Deliu reiterează importanța tinerilor și a rolului pe care aceștia îl au în comunitate, susținând că o țară nu există fără tineri și tocmai tinerii sunt cei care pot schimba mediul în care trăim. Însă pentru această reușită este necesar ca tinerii să fie curajoși, să se implice, să comunice clar ce îi deranjează și să inițieze o colaborare între structurile de tineret, autorități locale și companii private.

Mesajul de încredere este întărit și de Mihai Dragoș care susține că programul național Capitala Tineretului din România și alte programe adiacente pentru tineri sunt inițiative generatoare de încredere: părțile interesate, respectiv participanții, au încredere că prin participarea la aceste programe vor avea oportunitarea de a îmbunătăți traiul și calitatea vieții în orașele pe care le reprezintă.

În continuarea mesajelor transmise de reprezentanții membrilor pentru Guvernanța programului național Capitala Tineretului din România, pentru a vorbi auditoriului despre cultură, despre tineri și despre proiectele rezultate în urma implicării organizațiilor de tineret în sfera culturală, a urcat pe scenă Ștefan Teișanu, Directorul Centrului Cultural Clujean. Prin cuvintele adresate, Teișanu a dorit să “ridice la fileu mingea culturii”, prezentând cultura ca fiind o poartă de comunicare pentru orice tip de subiect și închizând discursurile din prima parte a evenimentului.

Segmentul dedicat relației dintre autoritatea publică și sectorul de tineret din Cluj-Napoca l-a avut ca invitat pe edilul orașului, dl. Primar Emil Boc. Domnul Primar a ales să vorbească despre orașul la a cărei cârmă se regăseste folosindu-se de patru termeni care, consideră domnia sa, descriu succint și curprinzător Cluj-Napoca: talente (tinere), toleranță, tehnologie, încredere. Edilul Clujului susține că o bună colaborare între autoritatea publică și organizațiile de tineret se bazează pe construirea unui ECO sistem unde autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale și companiile private să colaboreze fructuos. Astfel accentul se mută de la EGO sistem spre ECO sistem – aceasta este direcția de urmat pentru o dezvoltare armonioasă a unei comunități: miza acestui ECO sistem este bugetarea participativă. Transformarea pornește de la inițiativa tinerelor talente, care are la bază implicarea tuturor actorilor mai sus menționați și promovează încrederea tinerilor în sectorul public și privat, reliefând exemple relevante ale proiectelor inițiate și implementate de către tinerii din Cluj-Napoca cu susținerea autoriților locale și a sectorului privat. Astfel, calitatea vieții (calitatea educației, calitatea sistemului public de sănătate, infrastructura) în mediul urban va atinge standarde europene, se vor crea noi locuri de muncă, tinerii vor rămâne, cu drag, în orașele natele, iar cei care au plecat căutând un trai mai bun vor reveni cu plăcere pe meleagurile care i-au văzut crescând.

În continuarea lucrărilor ședinței a urmat panelul Spații pentru tineret. Studiu de caz: Centrul pentru Tineret, moderat de Adrás Farkas, Secretar General al Rețelei Capitalelor Europene ale Tineretului și Co-fondator Grupul PONT, membru al Guvernanței pentru Capitala Tineretului din România. Vorbitorii invitați să împărtășească participanților opiniile și experiențele lor activează în structuri de tineret din România și din localitatea slovenă Maribor. Alături de Farkas, pe scenă au fost prezenți Yolanda Florescu – Coordonator al rețelei tematice de cooperare națională în cadrul Fundației județene pentru tineret Timiș, Diana Sabo – Coordonator în cadrul Centrului de Tineret Baia Mare, Luka Kristic – lucrător de tineret în cadrul Centrului cultural Maribor din Slovenia și Eugen Pănescu – arhitect și fondator al biroului de arhitectură și urbanism Planwerk din Cluj-Napoca.

Din postura de reprezentant al unui oraș care a deținut titulatura de Capitală Europeană a Tineretului (2013), Luka Kristic le-a vorbit celor prezenți în sală despre realizările Maribor și despre dezvoltarea orașului ca urmare a derulării acestui program. După obținerea titlului de Capitală Europeană a Tineretului, în Maribor au fost construite 8 Centre de Tineret, finanțate de către municipalitate. Totodată, s-au continuat implementarea și dezvoltarea de proiecte cu și pentru tineri. Mesajul transmis de Kristic punctează beneficiile și impactul programului asupra orașului, concluzionând prin întărirea colaborării dintre structurile de tineret din zonă și municipalitate și punctând un aspect extrem de important: crearea de noi locuri de muncă.

Eugen Pănescu a preluat ștafeta pentru a le transmite celor prezenți să nu excludă de pe agenda domniilor sale lucrul cu autoritățile. Pănescu a făcut o scurtă trecere în revistă a proiectelor pe care le-a propus, dezvoltat și implementat în și pentru Cluj-Napoca, cu ajutorul Administrației locale. În opinia sa “cheia orașelor nu se află în centrul acestora ci în cartiere, datorită mixului social. Datorită mixului social se nasc lucruri frumoase”. Asemenea antevorbitorilor săi, Pănescu a adus în discuție importanța bugetării participative, a vorbit despre rolul pe care rezidenții cartierelor ar trebui să îl aibă în cheltuirea bugetelor în funție de necesități și a explicat că platformele de dialog civic – pentru a fi eficiente – trebuie sa funcționeze ca o etapă intermediară de management.

Yolanda Florescu a reiterat, la rândul său, importanța culturii pentru comunitate și, în special, pentru sectorul de tineret. Printre istorisirile despre realizările Timișoarei și implicarea tinerilor în dezvoltarea urbană și culturală a orașului, Yolanda Florescu a amintit că activitățile pe care le desfăsoară în cadrul Fundației Județene pentru Tineret Timiș au atras tineri din liceele de artă și de la facultatea de artă din oraș și că aceste Centre de Tineret trebuie să fie bazate pe nevoile comunității. Astfel, ea întărește mesajul transmis de András Farkas, că structurile de tineret trebuie să aibă o direcție clar definită și că lucrătorul de tineret trebuie să existe.

În completarea mesajelor transmise de Yolanda Florescu, Diana Sabo a vorbit despre rolul lucrătorului de tineret și despre activățile cu și despre tineri de la Baia Mare, unde tinerii, indiferent de notele primite la școală sau de statutul social, se întalnesc pentru momente de socializare, schimbă idei și informații, contribuind astfel la buna dezvoltare a comunității.

Astfel, Diana Sabo deschide drumul către un nou panel, moderat de Mihai Dragoș – Președinte al Consiliului Tineretului din România. Panelul a fost dedicat unui studiu de caz al cărui epicentru este Lucrătorul de tineret și prezidat de Diana Sabo în calitate de Președinte al Asociației DEIS, cu participarea Carolinei Melo – Coordonator al voluntarilor în cadrul Primăriei Cascais (Portugalia).

Sabo a prezentat informații despre apariția meseriei de lucrător de tineret, despre cum a fost creată prima rețea de lucrători de tineret, cum funcționează respectiva rețea în Baia Mare și care sunt realizările obținute în primii doi ani de funcționare. În speță, în Baia Mare activează în prezent aproximativ 30 de lucrători de tineret care a căror misiune este ghidarea și instruirea sectorului de tineret în diverse domenii.

Reprezentantul Cascais Capitala Europeană a Tineretului 2018-2019, Carolina Melo, a împărtășit, la randul său, experiențe din orașul portughez. Aceasta a vorbit despre importanța activităților de voluntariat și despre modalitățile prin care echipa pe care o coordonează reușește să ajute tinerii, să le fie alături în cadrul evenimentelor dedicate și să îi consilieze în domenii precum educație, sănătate sau în parcursul procesului de angajare.

Una dintre temele din ce în mai discutate în zilele noastre – și anume Consiliile consultative – a făcut obiectul celui de al III-lea panel al Conferinței, denumit întocmai Consilii consultative pe probleme de tineret. Mihai Dragoș, Președintele CTR, își păstrează rolul de moderator și intermediază discuțiile dintre Mihai Lisețchi – Director Executiv, Agentia pentru Informatii si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale, Jose Antonio Dias – lucrător de tineret în cadrul Fundației Bracara Augusta din Braga, Vlad Alexandru Grosar – Președinte, Fundatia Judeteană de Tineret Suceava și Yolanda Florescu – Coordonator al rețelei tematice de cooperare națională în cadrul Fundației județene pentru tineret Timiș.

Despre rolul, scopul, structura organizațională și funcționarea Consiliilor consultative pe probleme de tineret a vorbit Mihai Lisetchi. Urmare a informațiilor prezentate, Lisețchi își concluzionează pledoaria subliniind trei aspecte importante pentru buna funcționare a acestui tip de structuri: Consiliile consultative trebuie să aibă un scop foarte clar definit; modalitatea de funcționare trebuie să fie clar stabilită și rolul să fie pur consultativ; nu trebuie confundate cele două funții în baza cărora funcționează un consiliu consultativ – decidentul este autoritatea publică pe lângă care funcționează respectiva structură, iar pentru funcția de reprezentare, organizațiile sunt entitățile responsabile de procesul decizional.

Jose Antonio Dias a vorbit în calitate de lucrător de tineret în localitatea portugheză Braga susținând că Fundația Bracara Augusta deține instrumente puternice prin intermediul cărora se va putea construi un viitor mai bun pentru comunitatea din oraș. Asemenea României, Consiliul de Tineret din Braga militează pentru colaborarea între asociații de tineret și acoperirea a unei arii cât mai largă a domeniilor de activitate.

Intervenția Yolandei Florescu semnalează Timișoara ca fiind deschizătoare de drumuri atunci când se aduc în discuție Consiliile consultative de cartier – în Timișoara există peste 20 de Consilii consultative de cartier.

Discursul lui Vlad Grosar aduce atenția de la Suceava înapoi la Cluj: pentru tinerii suceveni, Clujul este un exemplu de bune practici. Motivați de realizările mișcării de tineret din Cluj, membrii Consiliului Consultativ de Tineret din Suceava au dezvoltat o bună colaborare între organizațiile de care aparțin și Consiliul Județean Suceava. Ei aleg să rămână acasă, în țara lor, în orașul lor natal și să se implice în procesele decizionale care vizează comunitatea suceveană. Grosar incheie panelul dedicat Consiliilor consultative pe probleme de tineret propagând către public un mesaj pe care l-au transmis, pe rând, toți vorbitorii care au urcat astăzi pe scenă: “Inițiați discuții cu autoritățile, participați la dezbateri care privesc comunitatea și implicați-vă în societate” – conchide Grosar.

Ultimul panel al Conferinței a fost dedicat Finanțării sectorului de tineret. Moderat de Tudor Ogner, cu participarea lui Călin Forna – Director Adjunct al Primăriei Cluj-Napoca și membru în Comisia de analiză pentru finanțări nerambursabile, Nicoleta Deliu – Director al Departamentului Comunicare Corporatistă și Afaceri Comunitare BCR, Sergey Petrov – Director Executiv Varna Capitala Europeană a Tineretului 2017, Gabriel Carnariu – Președintele Federației Tinerilor din Bacău și Daniel Orza – Președintele Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret Maramureș, acest ultim panel are ca scop oferirea de informații care privesc modalitațile prin care pot fi accesate fonduri – publice sau private – de către organizațiile neguvernamentale.

În deschiderea panelului cuvântul a fost luat de Călin Forna care a vorbit despre importanța sectorului de tineret în strategia viitoare de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca și despre evoluția finanțărilor nerambursabile către organizații neguvernamentale în perioada 2010-2018. Au fost evidențiate beneficiile obținute în acest sector ca urmare a deținerii titlului de Capitală Europeană a Tineretului 2015 de către Cluj-Napoca, valoarea finanțărilor pentru ONG-uri ridicându-se de la 17,000 euro în 2010, la peste 1,000,000 euro după 2015. Direcția de urmat, în opinia lui Forna, este colaborarea: „Consultarea publică și participarea activă în luarea deciziilor trebuie promovată în continuare. Progresul înseamnă încredere!”

Despre încredere a vorbit si Nicoleta Deliu, reprezentant al Băncii Comerciale Române. Încredere și soluții pentru o bună dezvoltare și implementare a proiectelor și programelor de tineret. Pentru cei care sunt la început de drum și nu numai, Nicoleta Deliu a vorbit despre conturi curente și credite pentru ONG-uri. În încheiere, a întărit mesajul pe care l-a transmis în deschiderea evenimentului, anume că finanțările private sunt cele mai importante: „Fiți curajoși și aduceți companiile private la masa negocierilor! Atrageți finanțări de 5-10,000 de RON pe lună pentru a vă asigura cash-flow-ul”, conchide Deliu.

Serghey Petrov a adus pe scenă povești despre experiența Varna Capitala Europeană a Tineretului 2017 – cum s-au desfăsurat pregătirile pentru implemetarea proiectelor și cum au evoluat organizațiile de tineret din oraș în ultimul an. La rândul său, Petrov a încurajat inițiativele de tineret și înrolarea organizațiilor neguvernamentale în programe dedicate dezvoltării urbane.

Președintele Federației Tinerilor din Bacău, Garbiel Carnariu, a împărtășit experiența Bacău Capitala Tineretului din România 2017. În plus, Carnariu a vorbit despre creșterea finanțărilor și cum municipalitatea a atins o stare de conștiență în ceea ce privește rolul tinerilor în dezvoltarea urbană, încurajând audiența să adere la structuri de tineret și să se implice în proiecte care vizează bunăstarea comunității din care fac parte.

Tot despre beneficiile programului Capitala Tineretului din România a vorbit și Daniel Orza. În reprezentarea Baia Mare Capitala Tineretului din România 2018, Orza a preluat ștafeta și a discutat despre mișcarea de tineret din Baia Mare, despre finanțări și evoluția acestora și despre realizările survenite la nivel local datorită programelor de tineret. Asemenea colegilor de scenă, Daniel Orza a încurajat aderarea la structuri de tineret și implicarea în proiecte dedicate dezvoltării urbane.

Ultima parte a evenimentului a vizat orașele finaliste din competiția Capitala Tineretului din România 2019-2020: Brașov, Roman și Iași. Pe rând, echipele care au venit în reprezentarea celor trei finaliști au urcat pe scenă pentru a prezenta și susține conceptele înscrise în competiție, încercând să convingă auditoriul că orașul lor merită să câștige titul de Capitala Tineretului din România.

Vizibil emoționați, tinerii din Brașov și-au construit conceptul în jurul ideii de unitate. Conceptul care a adus echipa brașoveană în finala competiției se dorește a fi un impuls care să stimuleze tinerii și să genereze implicarea sectorului de tineret în dezvoltarea urbană. Sloganul Brașov Capitala Tineretului din România 2019-2020 – oraș finalist este Schimbarea începe cu TINEri și dorește să proveze ideea de unitate și să o transforme într-un exemplu de urmat.

Romașcanii au făcut apel la istorie, prezentând municipiul Roman ca pe un important nod rutier și au condus discursul dinpre vremurile demult apuse înspre timpurile actuale, declarând că Romanul este locul ideal unde tinerii se pot reuni și pot forma alianțe care să aducă beneficii tangibile comunitătii. #weConnet este conceptul prin intermediul căruia echipa romașcană dorește să contecteze tinerii, să transforme Romanul în orașul de reședintă al celor născuți pe meleagurile sale și, de ce nu, să readucă acasă tinerii plecați să-și împlinească visurile peste hotarele muncipiului sau ale tării.

Dezvoltarea urbană este unul dintre aspectele importante pentru tinerii din Iași. #rISeUP! este un îndemn către toți tinerii care își doresc să reprezinte o parte importantă în puzzle-ul comunitar din orașul lor natal sau de reședință. Iași Capitala Tineretului din România 2019-2020 – oraș finalist – urmarește dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și initiativele îndreptate către tineri să poată coaliza, astfel încât eficiența și impactul lor asupra comunității să fie sporită.

Parte dintre jurații programului Capitala Tineretului din România prezenți în sală au urmărit cu atenție prezentările echipelor venite în reprezentarea orașelor finaliste și au adresat critici constructive și mesaje de încurajale aspiranților la titlu. Tudor Ogner – Președintele Federației Tinerilor din Cluj, Nicoleta Deliu – Director al Departamentului Comunicare Corporatistă și Afaceri Comunitare BCR și Yolanda Florescu – Coordonator rețea tematică de cooperare națională, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș le-au oferit candidaților direcții clare care să îi ajute își îmbunătățească proiectele și să își adapteze discursul pentru a satisface așteptările juriului la momentul acordării titlului Capitala Tineretului din România 2019-2020.

Pentru partea de concluzii, Tudor Ogner și-a invitat pe scenă colegii din echipa pentru Guvernanța programului Capitala Tineretului din România. Împreună cu Tudor, Nicoleta Deliu, András Farkas și Mihai Dragoș au extras mesajele importante propagate în cadrul evenimentului și au mulțumit tuturor celor prezenți pentru prezență.

Finanțările private de la companii și de la indivizi dau siguranță. Atrageți donații lunare. Lucrați cu autoritățile și cu mediul privat: invitați-i, pe toți, la masa negocierilor. Doar așa veți putea construi proiecte mari. Și nu uitați: fiți curajoși și aveți încredere în proiectele voastre!” – a transmis Nicoleta Deliu – Director al Departamentului de Comunicare Corporatistă și Afaceri Comunitare BCR, în încheierea discursului său.

Din partea Grupului PONT, Adrás Farkas a venit în completarea colegilor săi din Guvernanța pentru Capitala Tineretului din România, sumarizând întamplările delurate în parcursul întregii zile. Acesta a prezentat întâlnirea de la Cluj ca pe un schimb de experiențe. Dorința organizatorilor a fost aceea de a conectarea reprezentanții rețelei internaționale Capitalele Europene ale Tineretului cu tineri români, afiliați programului Capitala Tineretului din România și cu membrii ogranizațiilor neguvernamentale de tineret din România: “Ne-am dorit ca invitații noștri să înțeleagă cum decurg aceste programe în țara noastră și cum funcționează structurile negurvernamentale de tineret în România. Suntem convinși că lucrurile își vor continua evoluția pozitivă în ceea ce privește sectorul și inițiativele de tineret și că ne vom alinia tendințelor europene, asemenea colegilor invitați astăzi la Cluj. Sperăm să colaborăm și pe viitor și să dezvoltăm cât mai multe proiecte împreună.”

Mihai Dragoș, Președintele Consiliului Tineretului din România a ținut să felicite organizațiile implicate în proiectele din Cluj-Napoca, indicând Clujul drept motorul programului Capitala Tineretului din România. Pe lângă mulțumirile adresate celor prezenți, reprezentantul CTR a transmis un ultim un mesaj dedicat echipelor finaliste: “Provoarea nu e cu noi, e cu juriul (..) Este bine ca fiecare oraș să se pregătească pentru o experientă intensă.”

 

 

About the author: Andreea TPA

Leave a Reply

Your email address will not be published.