rISeUp! Iași reia implementarea Capitalei Tineretului din România

Iași reia eforturile pentru implementarea programului propus sub egida titlului Capitala Tineretului din România.

Mandatul Iașului de a purta acest titlu a fost prelungit până la data de 31 octombrie 2020 pe baza unui plan prezentat Guvernanței programului și acceptat ca atare. În perioada extinsă obiectivele urmărite vor fi: consolidarea cadrului strategic de acțiune la nivel local și regional în domeniul tineretului; animarea ecosistemului local de tineret prin intermediul unor programe și proiecte ce încurajează implicarea comunitară, participarea și dezvoltarea varietății de petrecere a timpului liber; dezvoltarea infrastructurii locale de găzduire și dezvoltare a sectorului de și pentru tineret. Pe lângă acestea programul va urmări și consolidarea capacității sectorului de tineret local în a livra proiecte și programe de calitate ulterior finalizării programului Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020.

rISeUP!, conceptul câștigător care a adus titlul la Iași, urmărește dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și inițiativele îndreptate către tineri să poată coaliza, astfel încât eficiența și impactul lor asupra comunității să fie sporite.

Puteți urmări noutățile programului pe site-ul Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020 și pe pagina Facebook a ediției.

Coordonatorii locali și naționali vor lucra îndeaproape pentru a asigura implementarea unor activități în condiții de siguranță maximă a sănătății în contextul reglementărilor în vigoare în ceea privește pandemia COVID-19.

Despre Capitala Tineretului din România

Programul național „Capitala Tineretului din România” își propune să elaboreze strategii de dezvoltare locale pentru tineri și să-i implice activ în procesele decizionale din orașele lor pe teme ce țin de educație, cultură, politică demografică și alte domenii de interes pentru ei. De asemenea, își propune să stimuleze autoritățile publice locale și companiile private să susțină și să se implice în implementarea proiectelor propuse în cadrul programului.

Anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de „Capitala Tineretului” și este sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură. „Capitala Tineretului din România” a fost lansat în anul 2016, iar primul oraș din România care a purtat acest titlu a fost Timișoara, urmat de Bacău, Baia Mare și Iași care deține acest titlu începând cu data de 1 mai 2019.

Co-inițiatorii programului sunt Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR), entități care împreună formează Comisia de Guvernanță pentru Programul Capitala Tineretului din România. Un juriu independent format din reprezentanți ai unor instituții publice, mediul privat de afaceri și organizații neguvernamentale este responsabil cu evaluarea dosarelor de candidatură și selecția orașului câștigător.

Iași găzduiește a patra ediție locală derulată sub egida programului Capitala Tineretului din România după ce Timișoara, Bacău șui Baia Mare au implementat ediții precedente inspirate din experiența Clujului, oraș ce a purtat titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2015.

About the author: lpcc1

Leave a Reply

Your email address will not be published.