alt banner

Apel pentru depunerea candidaturilor în vederea dobândirii titlului ‘Capitala Tineretului din România’
pentru perioada 2 mai 2018 – 1 mai 2019

 

Runda a II-a, finală – candidaturi complete

 

DE CE TITLUL ‘CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA’?

Instituția titlului ‘Capitala Tineretului din România’ urmărește principii similare cu cele ale titlului de ‘Capitala Europeană a Tineretului’, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România.

Titlul ‘Capitala Tineretului din România’, dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară de a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor.

Fiecare oraș, care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta însuși un program cadru amplu care vizează dezvoltarea urbană prin participarea tinerilor, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesionale, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la participarea activă a tinerilor în viața comunității. Încercând să stabilească noi modele de dialog structurat și de responsabilizare, mobilizare a cetățenilor, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversității urbane, conservând identitatea diversă a comunităților dar și promovând toleranța bazată pe comunicare și acțiune comunitară.

‘Capitala Tineretului din România’ poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.

Prin crearea unui program-cadru, care vizează tineretul ca și factor principal de dezvoltare urbană putem atrage atenția organelor decizionale la nivel local spre importanța incluziunii tinerilor, a comunității locale în procesul decizional, dar responsabilizăm și tinerii în a se implica activ în dezvoltarea societății în care trăiesc.

Prin pregătirea candidaturilor la titlul ‘Capitala Tineretului din România’, mai multe orașe din țară vor face un angajament privind crearea unui cadru de dialog permanent cu tinerii, angajament, care va fi benefic orașelor nu doar în perioada desfășurării concursului, ci și pe termen lung.

Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea comunității va duce la crearea unei comunități bazate pe valori  comune. În ceea ce privește  beneficiile pe termen lung, tinerii implicați activ în procesul de dezvoltare a urbei devin cetățeni activi și responsabili, membri loiali și productivi ai comunității. Mai mult, prin încurajarea guvernării  transparente, a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către colaborarea intersectorială în orașele țării.

Vizibilitatea crescută a activităților de tineret, a inițiativelor societății civile și a programelor de voluntariat pe care o poate asigura un astfel de program va ajuta și la crearea de parteneriate regionale și implementarea proiectelor de dezvoltare bazate pe  schimburi de bune practici. Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea comunității va duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune.

Mai mult, prin încurajarea guvernării transparente, a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către colaborarea intersectorială în orașele țării.

DESCARCĂ APELUL 
DESCARCĂ FORMULARUL DE APLICARE
DESCARCĂ ACORDUL DE BUNĂ CONDUITĂ

SPRIJIN INSTITUȚIONAL ACORDAT ACESTUI DEMERS

Ediția se derulează sub înaltul patronaj al Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis.

Inițiativa este de asemenea girată și sprijinită de Guvernul României prin intermediul Ministeriul Tineretului și Sportului.

GESTIONAREA TITLULUI ‘CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA’

Guvernanță

Pentru punerea în aplicare al programului inițiatorii au creat Comisia de Guvernanță a titlului de Capitala Tineretului din România. Rolul acestei comisii este de a asigura managementului acestui titlu, inclusiv crearea și gestionarea cadrului metodologic, crearea premiselor pentru existența unui secretariat permanent, crearea unui juriu independent și crearea condițiilor pentru monitorizarea profesională a programelor prin care orașe românești implementează programe de tineret de anvergură sub egida acestui titlu.

Partenerii implicați în Guvernanță sunt:

 • Consiliul Tineretului din România, entitate reprezentativă a tineretului din România,
 • Federația Tinerilor din Cluj, entitate creată în contextul programului Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului,
 • Grupul PONT, grup de experți de tineret, inițiatorul măsurilor de pregătire a Capitalei Tineretului din România pe baza experienței candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015,
 • Banca Comercială Română, lider al sistemului bancar românesc.

ORAȘELE PURTĂTOARE ALE TITLULUI PÂNĂ ÎN MOMENTUL LANSĂRII ACESTUI APEL

Timișoara 2016-2017 (ediție pilot)

Programul orașului Timișoara se axează în jurul conceptului CHECK-OUTimișoara (Ce Caut: Timișoara).

CHECK-OUTimișoara – grafie în limba engleză – este îndemnul Timișoara Capitala Tineretului în România adresat tinerilor, și anume: verifică, inspectează, cunoaște-ți orașul!, dar și: ieși din spațiile închise, în stradă sau în natură pentru a fi cu ceilalți tineri, pentru a interacționa și a produce rezultate pentru tine și pentru comunitate.

Ce Caut: Timișoara – grafie în limba română – este întrebarea pe care și-o pun tinerii timișoreni pentru a-și găsi identitatea și a stabili legătura necesară cu comunitatea și cu orașul lor. În acest an ne propunem ca prin activități specifice să oferim răspunsuri la această întrebare.

Bacău 2017-2018

COLOREAZĂ-ȚI GENERAȚIA reprezintă dorința orașului de a-i încuraja pe tineri în eforturile lor de a-și contura identitatea. Coordonatorii doresc ca prin implicarea lor, tinerii în comunitate prin intermediul proiectului „Bacău – Capitala Tineretului din România” să-i ajute să se descopere responsabili, activi și creativi pentru a schimba stereotipul de oraș Bacovian.

Venind în întâmpinarea lor cu un set de valori care stau la baza unei comunități sănătoase, coordonatorii se așteaptă ca fiecare pas parcurs în acest proiect să-și pună amprenta în viețile băcăuanilor și să genereze orașului o nouă imagine care să confirme faptul că în comunitatea locală există potențial și o puternică dorință de dezvoltare!

Preocupările tinerilor au creionat contextul celor cinci direcții în care fiecare se poate regăsi, provoca și mai ales dezvolta. Cultura, Educația, Mediul, Antreprenoriatul și Sportul, prin evenimentele specifice acestora, corespund nevoilor unei comunități cu spirit de inițiativă.

“Doar împreună vom colora orașul!”

CALENDAR ESTIMATIV PENTRU SELECȚIA URMĂTORULUI ORAȘ CE VA PURTA TITLUL DE ‘CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA’
(EDIȚIA 2018-2019)

Guvernanța Programului își asumă următorul calendar estimativ pentru derularea primei competiții deschise în 2017:

Etapă

Durată (anul 2017)

Lansare apel / RUNDA I

2 mai

Sesiune de depunere / RUNDA I

2 mai – 16 iulie
(termen limită de depunere:
16 iulie, ora 23.59)

Evaluare și informare orașe finaliste

17 iulie – 18 august

Publicare listă scurtă
Lansare apel / RUNDA II

21 august

Sesiune de depunere / RUNDA II

21 august – 25 octombrie
(termen limită de depunere:
25 octombrie, ora 23.59)

Evaluare și decizie juriu
(Prezentare în fața juriului)

26 octombrie – 12 noiembrie
(11 noiembrie)

Anunțarea câștigătorului și decernarea premiului

Bacău, 12 noiembrie

Publicarea motivării deciziei juriului

20 decembrie

DESCARCĂ APELUL 
DESCARCĂ FORMULARUL DE APLICARE
DESCARCĂ ACORDUL DE BUNĂ CONDUITĂ

În cazul unor motive obiective apărute pe parcurs, acest calendar poate fi modificat de către structura comisia de guvernanță.

Orice modificare a calendarului va fi anunțată pe pagina web www.capitalatineretului.ro.

CRITERII DE PARTICIPARE

Orașele Baia Mare, Iași și Satu Mare pot candida pentru acest titlu în runda finală.

Condiția acceptării unei candidaturi este:

 1. Depunerea documentației de candidatură în formă scrisă:
  • respectarea criteriului menționat anterior cu privire la unitatea administrativ-teritorială,
  • depunerea documentației de candidatură conform celor descrise în următoarea secțiune,
  • respectarea termenului limită stabilit prin acest apel.
 2. Prezentarea candidaturii în cadrul reuniunii juriului
  • prezentarea candidaturii,
  • oferirea de răspunsuri la întrebările formulate de membrii juriului.

FORMATUL CANDIDATURILOR SCRISE DIN RUNDA A II-A – FINALĂ

Pentru a depune o candidatură completă în prima rundă, un candidat trebuie să întocmească o documentație electronică având următoarele componente:

 • formular candidatură (format .doc, .docx sau. pdf electronic), pe baza modelului atașat la acest apel, care cuprinde următoarele secțiuni:
  • Fișă tehnică de identificare a candidatului
  • MOTIVAȚIE (max. 4 pagini)
  • SITUAȚIA CURENTĂ (max. 5 pagini)
  • PROGRAMUL PROPUS (max. 15 pagini)
  • MANAGEMENT ȘI PARTICIPARE A TINERILOR (max. 4 pagini)
  • COLABORARE ȘI PARTENERIAT. IMPLICAREA REGIUNII ȘI ȚĂRII (max. 4 pagini)
  • COMUNICARE ȘI DEZVOLTAREA AUDIENȚEI (max. 4 pagini)
  • PREGĂTIREA PROGRAMULUI (max. 2 pagini)
  • REZULTATE AȘTEPTATE (max. 3 pagini)
  • MOȘTENIREA PROGRAMULUI (max. 2 pagini)
  • ALOCARE ȘI ATRAGERE RESURSE (max. 3 pagini)
  • BUGET – COSTURI OPERAȚIONALE
 • declarație de intenție, format .pdf scanat, cu privire la dorința municipalității de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și asumarea întocmirii unei candidaturi complete în cazul selectării pentru runda a II-a a finaliștilor (semnată de reprezentantul legal al municipalității,
 • declarație de sprijin, format .pdf scanat, semnată de o structură locală de tineret (sau o coaliție ad-hoc de organizații de tineret formată în vederea sprijinirii candidaturii,
 • sumar executiv al candidaturii, format .pdf de 4 pagini, mărimea A4 ce poate folosit în scopuri de promovare al finalistului și candidaturii sale, forma vizuală și de conținut fiind la latitudinea candidatului,
 • organigramă de management, opțional ca și document suport pentru secțiunea Management și participare a tinerilor,
 • harta orașului, cu locurile destinate implementării unor evenimente și activități din cadrul programului de tineret,
 • acord de bună conduită cu privire la aspecte legate de Runda a II-a a competiției (pe baza modelului atașat la acest apel).

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERII A CANDIDATURILOR DIN RUNDA II – FINALĂ

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru runda I este 25 octombrie 2017, ora 23.59. Documentația completă se depune în format electronic la adresa: haisavorbim@capitalatineretului.ro.

În cazul unor fișiere de mărime peste cea permisă de serviciile de mailing ale expeditorului sau destinatarului, formularul de candidatură se trimite prin e-mail, iar anexele pot fi trimise printr-o platformă de trimitere fișiere (tip Fastupload sau WeTransfer).

Secretariatul competiției va notifica toți candidații despre primirea și eligibilitatea documentației depuse din partea candidaților până la data de 26 octombrie, ora 16.59.

PREZENTARE ÎN FAȚA JURIULUI

Candidații vor avea oportunitatea de a-și prezenta candidaturile și personal în fața juriului. Această prezentare va avea loc într-o sesiune închisă în perioada 9-11 noiembrie 2017 la Bacău. (Data și programarea exactă va fi comunicată candidaților în timp util.)

Prezentarea fiecărui oraș va avea următorul format:

 • prezentare de maxim 30 de minute,
 • sesiune de întrebări și răspunsuri de maxim 30 de minute.

Fiecare candidat va avea posibilitatea de a fi reprezentat în fața juriului de maxim 5 persoane.

EVALUAREA CANDIDATURILOR ȘI SELECTAREA ORAȘELOR FINALISTE PENTRU RUNDA II.

Juriul format pentru selecția candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din România își va lua decizia în prima rundă pe baza următoarelor criterii specifice:

 • motivația candidatului pentru a iniția și implementa un amplu program urban de tineret
 • cadrul existent la nivel de infrastructură, politici, strategii și alte elemente ale ecosistemului de tineret,
 • calitatea și coerența programului, coerența misiunii, obiectivelor, priorităților și a evenimentelor, proiectelor propuse a fi parte a programului,
 • capacitatea măsurilor și structurilor de management de a implementa programul propus, prezența principiului de co-management al sectorului public și cel de tineret și viziunea asupra modului de implicare a tinerilor în întregul ciclu al programului ca și co-creatori ai acestuia,
 • dimensiunea națională și regională a programului precum și accesul unor entități externe la program,
 • viziune clară despre modul de comunicare a programului cu focus pe dezvoltare audienței și atragerea unor categorii noi de public, coerența identității vizuale cu conceptul și programul propus,
 • coerența măsurilor planificate pentru pregătirea programului,
 • potențialul programului de a atinge rezultatele scontate și măsura prin care rezultatele servesc obiectivele programului Capitala Tineretului din România în general,
 • viziunea pe termen lung asupra dezvoltării orașului prin tineri precum și sustenabilitatea pe termen lung al unor rezultate,
 • capacitatea de atragere, organizare și management a resurselor pentru susținerea financiară a implementării programului propus,
 • coerența și realismul bugetului propus

Evaluarea va fi realizată pe baza următoarelor aspecte:

 • documentația de candidatură din cadrul rundei a II-a și anexele la aceasta,
 • prezentarea personală în fața juriului cu ocazia reuniunii acestuia,
 • răspunsurile primite în cadrul reuniunii juriului pe baza întrebărilor formulate de membrii acestuia.

CORELARE CU DOCUMENTE STRATEGICE ȘI DE POLITICI DE TINERET

Acest program dorește să genereze proiecte urbane de tineret ce se corelează de asemenea cu direcții urmărite la nivel național, european și mondial în domeniul tineretului. Lista documentelor strategice de referință este următoarea:

CINE DECIDE FINALIȘTII? CINE DECIDE ORAȘUL CÂȘTIGĂTOR? CÂND SE ANUNȚĂ ORAȘUL CÂȘTIGĂTOR?

Juriul competiției este format din următoarele persoane:

 • Adeline Dan (Asociația Municipiilor din România),
 • Alexandru Bîndar (Partidul Social Democrat),
 • Ana Ciceală (Uniunea Salvați România),
 • Anca Năstase (Federația VOLUM),
 • Cristian Cojocaru (Ministerul Tineretului și Sportului),
 • Daniela Vișoianu (Consiliul Economic și Social),
 • Denisa Samek (Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România),
 • Diana Lupescu (Pepsi),
 • Florin Godean (Adecco România),
 • Gabriel Postolache (Bacău Capitala Tineretului din România, Federația Tinerilor din Bacău),
 • Imre Geréd (Uniunea Democrată Maghiară din România),
 • Ioana Vieru (VISA).
 • Liviu Rogojinaru (Consiliul Economic și Social),
 • Maria Forna (Partidul Național Liberal),
 • Marin Florian, (Consiliul Economic și Social),
 • Mihaela Gîrleanu (Organizația Națională „Cercetașii României”),
 • Mihai Vilcea (Timișoara Capitala Tineretului din România, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș),
 • Claudiu Catană (Alianța Liberalilor și Democratților),
 • Gabriel Popa (Partidul Mișcarea Populară),
 • Vlad Ștefan (Consiliul Național al Elevilor),
 • Vlad Cherecheș (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România),

Orașul câștigător va fi anunțat în data de 12 noiembrie 2017 în cadrul Summitului Tinerilor, ediția a 2-a.

Orașele candidate vor semna și un acord de bună conduită în ceea ce privește abținerea de la influențarea membrilor juriului în orice fel. Nerespectarea acestui acord va putea conduce la eliminarea oricărui candidat.

DESCARCĂ APELUL 
DESCARCĂ FORMULARUL DE APLICARE
DESCARCĂ ACORDUL DE BUNĂ CONDUITĂ

CARE SUNT BENEFICIILE ÎN URMA CÂȘTIGĂRII ACESTUI TITLU?

Orașul câștigător va beneficia inclusiv de un premiu financiar de 50.000 euro. De asemenea acest titlu va oferi oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private. Titlul va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România.

CARE SUNT OBLIGAȚIILE ASUMATE PRIN ACESTUI TITLU?

Orașul câștigător va semna un acord de purtare a titlului. Acest acord va stipula condițiile de atragere a premiului câștigat cât și obligațiile cu privire la monitorizarea indicatorilor stabiliți pentru program și raportarea intermediară și finală cu privire la activitățile și rezultatele programului implementat.

ALTE INFORMAȚII

Orice întrebări legate de procesul de candidatură și despre inițiativă în general pot fi formulate la adresa haisavorbim@capitalatineretului.ro (în adresa domnului Andras FARKAS, Secretar General Capitala Tineretului din România). Întrebările relevante pentru competiție pentru care s-au formulat răspunsuri individuale vor fi publicate și pe pagina www.capitalatineretului.ro până la data de 15 octombrie 2017.

 

ARHIVĂ DOCUMENTE DE APEL RUNDA I

CapitalaTineretului_Apel2018_FormularCandidatura_Runda1

 

CapitalaTineretului_Apel2018_Runda1