APEL

pentru depunerea candidaturilor în vederea dobândirii titlului „Capitala Tineretului din România” pentru perioada 2 mai 2020 – 1 mai 2021

Runda 2, finală – candidaturi complete

TERMEN LIMITĂ: 30 SEPTEMBRIE 2019, ORA 16.59

Apelul offline poate fi descărcat aici:
http://bit.ly/CapitalaTineretului_Apel2019_Runda2_Finala
Formularul offline poate fi descărcat aici:
http://bit.ly/CapitalaTineretului_ModelFormular_R2_Finala_2019

DE CE TITLUL „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA”? 

Instituția titlului „Capitala Tineretului din România” urmărește principii similare cu cele ale titlului de „Capitala Europeană a Tineretului”, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România. Titlul „Capitala Tineretului din România”, dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară de a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor.

Fiecare oraș care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta un program cadru amplu care vizează dezvoltarea urbană prin participarea tinerilor, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesioniste, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la participarea activă a tinerilor în viața comunității. Încercând să stabilească noi modele de dialog structurat și de responsabilizare și mobilizare a cetățenilor, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversității urbane, conservând identitatea diversă a comunităților, dar promovând în același timp toleranța bazată pe comunicare și acțiune comunitară.

„Capitala Tineretului din România” poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.

Prin crearea unui program-cadru care vizează tineretul ca factor principal de dezvoltare urbană putem atrage atenția organelor decizionale la nivel local spre importanța includerii tinerilor, a comunității locale în procesul decizional, dar și să responsabilizăm  tinerii în a se implica activ în dezvoltarea societății în care trăiesc.

Prin pregătirea candidaturilor pentru titlul de „Capitala Tineretului din România”, mai multe orașe din țară vor face un angajament privind crearea unui cadru de dialog permanent cu tinerii, angajament care va fi benefic orașelor nu doar în perioada desfășurării concursului, ci și pe termen lung.

Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea comunității va duce la crearea unei societăți bazate pe valori comune. În ceea ce privește beneficiile pe termen lung, tinerii implicați activ în procesul de dezvoltare a urbei devin cetățeni activi și responsabili, membri loiali și productivi ai comunității. Mai mult, prin încurajarea guvernării transparente, a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către colaborarea intersectorială în orașele țării.

Vizibilitatea crescută a activităților de tineret, a inițiativelor societății civile și a programelor de voluntariat pe care o poate asigura un astfel de program va ajuta și la crearea de parteneriate regionale și implementarea proiectelor de dezvoltare bazate pe schimburi de bune practici.

GESTIONAREA TITLULUI „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA”

Guvernanță

Pentru punerea în aplicare a programului, inițiatorii au creat Comisia de Guvernanță a titlului de Capitala Tineretului din România. Rolul acestei comisii este de a asigura managementul acestui titlu, inclusiv crearea și gestionarea cadrului metodologic, crearea premiselor pentru existența unui secretariat permanent, crearea unui juriu independent și crearea condițiilor pentru monitorizarea profesională a programelor prin care orașe românești implementează programe de tineret de anvergură, sub egida acestui titlu.

Partenerii implicați în Guvernanță sunt:

 • Consiliul Tineretului din România, entitate reprezentativă a tineretului din România,
 • Federația Tinerilor din Cluj, entitate creată în contextul programului Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului,
 • Grupul PONT, grup de experți de tineret, inițiatorul măsurilor de pregătire a Capitalei Tineretului din România pe baza experienței candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015,
 • Banca Comercială Română, lider al sistemului bancar românesc.

ORAȘELE PURTĂTOARE ALE TITLULUI PÂNĂ ÎN MOMENTUL LANSĂRII ACESTUI APEL

Timișoara 2016-2017 (ediție pilot)

Programul orașului Timișoara s-a axat în jurul conceptului CHECK-OUTimișoara (Ce Caut: Timișoara). CHECK-OUTimișoara – grafie în limba engleză – este îndemnul Timișoarei – Capitala Tineretului în România adresat tinerilor, și anume: verifică, inspectează, cunoaște-ți orașul!, dar și: ieși din spațiile închise, în stradă sau în natură pentru a fi cu ceilalți tineri, pentru a interacționa și a produce rezultate pentru tine și pentru comunitate.

Ce Caut: Timișoara – grafie în limba română – este întrebarea pe care și-o pun tinerii timișoreni pentru a-și găsi identitatea și a stabili legătura necesară cu comunitatea și cu orașul lor. Echipa de implementare și-a propus ca prin activități specifice să ofere răspunsuri la această întrebare.

Bacău 2017-2018

COLOREAZĂ-ȚI GENERAȚIA reprezintă dorința orașului de a-i încuraja pe tineri în eforturile lor de a-și contura identitatea. Coordonatorii au dorit ca  prin intermediul proiectului „Bacău – Capitala Tineretului din România” să-i ajute pe tineri să se descopere responsabili, activi și creativi pentru a schimba stereotipul de oraș Bacovian.

Venind în întâmpinarea lor cu un set de valori care stau la baza unei comunități sănătoase, coordonatorii au dorit ca fiecare pas parcurs în acest proiect să-și pună amprenta în viețile băcăuanilor și să genereze orașului o nouă imagine care să confirme faptul că în comunitatea locală există potențial și o puternică dorință de dezvoltare.

Preocupările tinerilor au creionat contextul celor cinci direcții în care fiecare se poate regăsi, provoca și mai ales dezvolta. Cultura, Educația, Mediul, Antreprenoriatul și Sportul, prin evenimentele specifice acestora, corespund nevoilor unei comunități cu spirit de inițiativă.

„Doar împreună vom colora orașul!”

Baia Mare 2018-2019

Misiunea pe care și-a asumat-o Baia Mare este aceea de a transforma Baia Mare în cel mai deschis şi prietenos oraş din România cu tinerii, prin susținerea inițiativelor tinerilor și a organizațiilor de tineret și transformarea în realitate a viziunii acestora privind procesul de dezvoltare comunitară.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș împreună cu municipalitatea Baia Mare propun programul #Uturn, dezvoltat pentru Baia Mare – Capitala Tineretului din România, care își propune să asigure infrastructura dedicată activităților de tineret și să creeze oportunități atractive pentru tineri, astfel încât aceștia să se implice activ, să își descopere propriul potențial și să contribuie la dezvoltarea comunității.

Iași 2019-2020

#rISeUP!, conceptul câștigător care a adus titlul la Iași, urmărește dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și inițiativele îndreptate către tineri să poată coaliza. Astfel eficiența și impactul lor asupra comunității vor fi sporite.

Acțiunile implementate sub umbrela conceptului câștigător doresc antrenarea mișcării de tineret, a organizațiilor de tineret și a întregii comunități ieșene într-un amplu proces de dezvoltare urbană. Toate proiectele care se vor derula sub umbrela conceptului #rISeUP! vizează crearea unui cadru unde domeniile de interes pentru tineri să devină relevante atât pentru partenerii din mediul instituțional, cât și pentru cei din mediul privat.

CALENDARUL ESTIMATIV ACTUALIZAT PENTRU SELECȚIA ORAȘULUI CE VA PURTA TITLUL DE „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA” (EDIȚIA 2020-2021)

Comisia de Guvernanță își asumă următorul calendar estimativ pentru derularea competiției deschise în 2019:

Etapă Perioadă (anul 2019)
Lansare apel / RUNDA I 4 aprilie
Sesiune de depunere / RUNDA I 4 aprilie – 1 iulie

(termen limită: 1 iulie, ora 16.59)

Evaluare și publicare listă orașe finaliste 1 – 31 iulie

(listă scurtă publicată pe 31 iulie)

Lansare apel / RUNDA II 7 august
Sesiune de depunere / RUNDA II 7 august – 30 septembrie

(termen limită de depunere: 30 septembrie, ora 16.59)

Reuniunea juriului și anunțul orașului câștigător 25/26 octombrie
Decernarea titlului 26 octombrie
Publicarea motivării deciziei juriului 20 decembrie

În cazul unor motive obiective apărute pe parcursul derulării acestei competiții, acest calendar poate fi modificat de către Guvernanța programului. Orice modificare a calendarului va fi anunțată pe pagina web www.capitalatineretului.ro.

CRITERII DE PARTICIPARE

Orașele Constanța și Craiova pot candida pentru acest titlu în runda finală.

Condiția acceptării unei candidaturi este:

 1. Depunerea documentației de candidatură pe platforma de aplicare online:
  • respectarea criteriului menționat anterior cu privire la unitatea administrativ-teritorială,
  • depunerea documentației de candidatură conform celor descrise în următoarea secțiune, inclusiv anexele obligatorii,
  • respectarea termenului limită de încărcare a informațiilor stabilite prin acest apel.
 2. Prezentarea candidaturii în cadrul reuniunii juriului
  • prezentarea candidaturii,
  • oferirea de răspunsuri la întrebările formulate de membrii juriului.

Apelul offline poate fi descărcat aici:
http://bit.ly/CapitalaTineretului_Apel2019_Runda2_Finala
Formularul offline poate fi descărcat aici:
http://bit.ly/CapitalaTineretului_ModelFormular_R2_Finala_2019

FORMATUL CANDIDATURILOR SCRISE DIN RUNDA A II-A – FINALĂ

Platforma online de depunere a candidaturilor devine disponibilă pentru finaliști începând din data de 21 august 2018. Formatul offline al formularului de candidatură poate fi accesat aici:

http://bit.ly/CapitalaTineretului_ModelFormular_R2_Finala_2019

Pentru a depune o candidatură completă în prima rundă, un candidat trebuie să întocmească o documentație electronică având următoarele componente:

 • Fișă tehnică de identificare a candidatului

Anexe:

* declarație de intenție, format .pdf scanat (anexă obligatorie), cu privire la dorința municipalității de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și asumarea întocmirii unei candidaturi complete în cazul selectării pentru runda a II-a a finaliștilor (semnată de reprezentantul legal al municipalității),

* declarație de sprijin, format .pdf scanat (anexă obligatorie), semnată de o structură locală de tineret (sau o coaliție ad-hoc de organizații de tineret formată în vederea sprijinirii candidaturii. Dacă sunt mai multe declarații în acest sens, acestea se vor include într-un singur pdf. Vă recomandăm www.smallpdf.com pentru combinarea multiplelor fișiere într-unul singur.

* sumar executiv al candidaturii (anexă obligatorie), format .pdf de 4 pagini, mărimea A4 ce poate folosit în scopuri de promovare a finalistului și candidaturii sale, forma vizuală și de conținut fiind la latitudinea candidatului,

* acord de bună conduită (anexă obligatorie) cu privire la abținerea de la influențarea membrilor juriului. (descarcă modelul documentului AICI: http://bit.ly/CT_AcordBunaConduita_2019).

 • MOTIVAȚIE (max. 10.000 de caractere)
 • SITUAȚIA CURENTĂ (max. 10.000 de caractere)

Anexe:

* Se pot adăuga un număr maximum de 4 imagini, grafice format JPG, GIF sau PNG (opțional).

 • PROGRAMUL PROPUS (max. 40.000 de caractere)

Anexe:

* harta orașului, cu locurile destinate implementării unor evenimente și activități din cadrul programului de tineret,

* pe lângă anexa obligatorie, se pot adăuga un număr maxim de 4 imagini, grafice format JPG, GIF sau PNG la această secțiune (anexă opțională).

 • MANAGEMENT ȘI PARTICIPARE A TINERILOR (max. 10.000 de caractere)

Anexe:

* organigramă de management, (anexă opțională) ca document suport pentru secțiunea Management și participare a tinerilor.

 • COLABORARE ȘI PARTENERIAT. IMPLICAREA REGIUNII ȘI ȚĂRII (max. 10.000 de caractere)
 • COMUNICARE ȘI DEZVOLTAREA AUDIENȚEI (max. 10.000 de caractere)

Anexe:

* Se pot adăuga un număr maxim de 4 imagini, grafice format JPG, GIF sau PNG (opțional).

 • PREGĂTIREA PROGRAMULUI (max. 10.000 de caractere)
 • REZULTATE AȘTEPTATE (max. 10.000 de caractere)
 • MOȘTENIREA PROGRAMULUI (max. 10.000 de caractere)
 • ALOCARE ȘI ATRAGERE RESURSE (max. 10.000 de caractere)
 • BUGET – COSTURI OPERAȚIONALE (completarea tabelului de costuri și venituri și informații complementare conform formularului)

Apelul offline poate fi descărcat aici:
http://bit.ly/CapitalaTineretului_Apel2019_Runda2_Finala
Formularul offline poate fi descărcat aici:
http://bit.ly/CapitalaTineretului_ModelFormular_R2_Finala_2019

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR
DIN RUNDA II – FINALĂ

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru Runda II, finală este 30 septembrie 2019, ora 23.59.

Documentația completă se depune în format electronic prin platforma de candidatură online disponibilă la adresa http://selectie.capitalatineretului.ro. Candidații vor folosi credențialele pentru utilizatorii creați în Runda I.

Secretariatul competiției va notifica toți candidații despre primirea și eligibilitatea documentației depuse din partea candidaților până la data de 1 octombrie, ora 16.59.

PREZENTARE ÎN FAȚA JURIULUI

Candidații vor avea oportunitatea de a-și prezenta candidaturile și personal în fața juriului. Această prezentare va avea loc într-o sesiune închisă în perioada 25-26 octombrie 2019 la Iași. Data și programarea exactă vor fi comunicate candidaților în timp util.

Prezentarea fiecărui oraș va avea următorul format:

 • prezentare de maxim 30 de minute,
 • sesiune de întrebări și răspunsuri de maxim 30 de minute.

Fiecare candidat va avea posibilitatea de a fi reprezentat în fața juriului de o delegație de maximum 5 persoane.

EVALUAREA CANDIDATURILOR ȘI SELECTAREA ORAȘELOR FINALISTE PENTRU RUNDA II.

Juriul format pentru selecția candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din România  va lua decizia în prima rundă, pe baza următoarelor criterii specifice:

 • motivația candidatului pentru a iniția și implementa un amplu program urban de tineret
 • cadrul existent la nivel de infrastructură, politici, strategii și alte elemente ale ecosistemului de tineret,
 • calitatea și coerența programului, coerența misiunii, obiectivelor, priorităților și a evenimentelor, proiectelor propuse a fi parte a programului,
 • capacitatea măsurilor și structurilor de management de a implementa programul propus, prezența principiului de co-management al sectorului public și cel de tineret și viziunea asupra modului de implicare a tinerilor în întregul ciclu al programului ca și co-creatori ai acestuia,
 • dimensiunea națională și regională a programului precum și accesul unor entități externe la program,
 • viziune clară despre modul de comunicare a programului cu focus pe dezvoltarea audienței și atragerea unor categorii noi de public, coerența identității vizuale cu conceptul și programul propus,
 • coerența măsurilor planificate pentru pregătirea programului,
 • potențialul programului de a atinge rezultatele scontate și măsura prin care rezultatele servesc obiectivele programului Capitala Tineretului din România în general,
 • viziunea pe termen lung asupra dezvoltării orașului prin tineri precum și sustenabilitatea pe termen lung a unor rezultate,
 • capacitatea de atragere, organizare și management a resurselor pentru susținerea financiară a implementării programului propus,
 • coerența și realismul bugetului propus.

Evaluarea va fi realizată pe baza următoarelor aspecte:

 • documentația de candidatură din cadrul rundei a II-a și anexele la aceasta,
 • prezentarea personală în fața juriului cu ocazia reuniunii acestuia,
 • răspunsurile primite în cadrul reuniunii juriului pe baza întrebărilor formulate de membrii acestuia.

CORELARE CU DOCUMENTE STRATEGICE ȘI DE POLITICI DE TINERET

Acest program dorește să genereze proiecte urbane de tineret ce se corelează de asemenea cu direcții urmărite la nivel național, european și mondial în domeniul tineretului. Lista documentelor strategice de referință este următoarea:

CINE DECIDE FINALIȘTII? CINE DECIDE ORAȘUL CÂȘTIGĂTOR? CÂND SE ANUNȚĂ ORAȘUL CÂȘTIGĂTOR?

Juriul competiției este format din următoarele persoane:

 • Diana Vrînceanu Gheorghe – Asociația Municipiilor din România (AMR)
 • Lelia Andreea Preoteasa – Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)
 • Andrei Popescu – Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)
 • Daniel Orza – Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș (FONT MM)
 • Mircea Meriacri – Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași (FONTIS)
 • Antonia-Laura Pup – Consiliul Național al Elevilor (CNE)
 • Petrișor Țucă – Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
 • Mihaela Gîrleanu – Organizația Națională „Cercetașii României” (ONCR)
 • Anca Năstase – Federația VOLUM
 • Vlad Duruș – Organizația de Tineret a Uniunea Salvați România (USR)
 • Cătălina Cășvean – Organizația de Tineret a Partidului Mișcarea Populară (PMP)
 • Miroslav Stanici – Organizația de Tineret a Pro România
 • Csongor Oltean – Organizația de Tineret a Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR)
 • Ștefan Tiriteu – Organizația de Tineret a ALDE (TLDE)
 • Gabriel Petrea – Organizația de Tineret a Partidului Social Democrat (TSD)
 • Carmil Chelaru – Tineretul Național Liberal (TNL)
 • Irina Siminenco – NESTLE Romania
 • Ramona Bădescu – BOSCH Romania
 • Constantin Bratu – Coca-Cola Romania
 • Alina Cristea – Holcim Romania
 • Angelica Stan – Signify Romania

Orașul câștigător va fi anunțat în data de 26 octombrie 2019 în cadrul Galei Tineretului din România, Ediția a VI-a, Iași, 2019.

Orașele candidate vor semna și un acord de bună conduită în ceea ce privește abținerea de la influențarea membrilor juriului în orice fel. Nerespectarea acestui acord va putea conduce la eliminarea oricărui candidat. 

CARE SUNT BENEFICIILE ÎN URMA CÂȘTIGĂRII ACESTUI TITLU?

Orașul câștigător va beneficia inclusiv de un premiu financiar de 50.000 euro oferit de Banca Comercială Română. De asemenea acest titlu va oferi oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare publice și private. Titlul va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România, cum ar fi Summitul Tinerilor.

 

CARE SUNT OBLIGAȚIILE ASUMATE ACESTUI TITLU?

Orașul câștigător va semna un acord de purtare a titlului. Acest acord va stipula condițiile de atragere a premiului câștigat cât și obligațiile cu privire la monitorizarea indicatorilor stabiliți pentru program și raportarea intermediară și finală cu privire la activitățile și rezultatele programului implementat.

ALTE INFORMAȚII

Orice întrebări legate de procesul de candidatură și despre inițiativă în general pot fi formulate la adresa haisavorbim@capitalatineretului.ro (în adresa domnului András FARKAS, Secretar General Capitala Tineretului din România). Întrebările relevante pentru competiție pentru care s-au formulat răspunsuri individuale vor fi publicate și pe pagina www.capitalatineretului.ro până la data de 23 septembrie 2019.

(Apelul Rundei I poate fi consultat în arhivă aici:
http://bit.ly/CapitalaTineretului_Apel2019_RundaI)